Samarbeten

 

Forskningssamarbeten

Strategiska partnerskap

 • Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och Friends samarbetar mot mobbning, finansiering via Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Vi medverkar även inom Stockholms universitets samarbete med:

 • Stockholms läns landsting
 • Illinois-Sweden Program for Educational and Research Exchange (INSPIRE)
 • Strategiska partnerskap vid Stockholms universitet.

Är du intresserad av att samverka med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen?

Hör av dig till insitutionens prefekt eller avdelningsföreståndare för respektive avdelning. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan under Kontakt.

 

Forskningsfinansiärer

 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
 • Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Vinnova (i ett samarbete med Konstfack)

Om du är intresserad av att finansiera forskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är du välkommen att kontakta institutionens prefekt Mats Börjesson.

På Samverkansavdelningen på Stockholms universitet finns Sektionen för relationer och evenemang som också hjälper till med stöd och rådgivning.

 

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling.

Förskolesummit 2022

Förskolesummit 2022 har två angelägna teman – undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan. Du får ta del av den senaste forskningen inom temana, får möjlighet till fördjupning och inspireras av goda exempel.

I år hålls Förskolesummit digitalt. 
Den 15 juni 2022 klockan 9.00–15.00 samt med fyra uppföljande delar under hösten 2022.

Årets Förskolesummit leds av Susanne Kjällander och Fredrik Lindström

forskolesummit2022-susanne kjällander.

Susanne Kjällander, docent på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, berättar i en intervju om vem den riktar sig till, varför man ska delta samt ger några tips om det är några föreläsningar att särskilt uppmärksamma.

Läs intervjun med Susanne Kjällander.

Läs mer om program och föreläsare på:

Förskolesummits webbsida.

Children plant plants together in their hands selective. Photos Yana Tatevosian
Foto: Yana Tatevosian/Mostphotos.

Förskolesummits syfte

Konferensen vänder sig till personal, lednings- och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare, forskare och andra med intresse av förskolan.

Tanken är att det ska bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

 

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare, lärarutbildare och studenter vid Stockholm universitet.

En långsiktig utveckling av förskoledidaktikens innehåll

Syftet med Förskoledidaktiska rum är att långsiktigt utveckla förskoledidaktikens innehåll genom att lyfta fram och synliggöra pågående arbete kring detta i förskolan och i förskollärarutbildningen samt i förlängningen skapa gemensamma forskningsfrågor inom dessa områden.

Nu pågående förskoledidaktiska rum är:

 • Förskoledidaktiska rum med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling
 • Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap

Läs mer om Förskoledidaktiktiska rum.

 

 

 
image.STLS

Samverkan sker genom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS fungerar som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen.

Petra Petersen, PhD i pedagogik och lektor på BUV, är nätverksledare i STLS.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) 

 

Kontakt

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@buv.su.se

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet.

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE-106 91 STOCKHOLM

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för lärarutbildningsfrågor
Biträdande prefekt med ansvar för studentärenden
Föreståndare Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Föreståndare Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
Föreståndare för Centrum för barnkulturforskning
På denna sida