Profiles

Petra Petersen

Petra Petersen

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post petra.petersen@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2611
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik och adjunkt vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktinformation för Petra Petersen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (endast Institutionen för pedagogik och didaktiks kontaktuppgifter syns till vänster).

Undervisning

Undervisar inom Förskollärarprogrammet

Forskning

Nyckelord

Lärplattor i förskolan, flerspråkighet.

Publikationer i urval / Publications (selection)

 

Petersen, P. (2018). Beyond Borders-Digital Tablets as a Resource for Pre-school Children’s Communication in a Minority Language. Designs for Learning, 10(1), 88–99. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.87

Petersen, P. (2015). Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan. Licentiatavhandling. Uppsala: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Petersen, P., Kjällander, S., Åkerfeldt, A. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förkskola och grundskola. Skolverket; http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf

Media

Forskare i fokus, FörskoleForum, 2016-07-21

Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan, Skolverket 2016-02-07

Flerspråkiga förskolebarn får hjälp av pekplattor, Uppsala universitet 2015-11-09

Pekplatta extra bra för flerspråkiga, SvD 2015-11-09

Lärplattor används i revitalseringsprojekt, Minoritet.se 2015-06-24

Senast uppdaterad: 24 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa