Profiles

Petra Petersen

Petra Petersen

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post petra.petersen@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 2611
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik och adjunkt vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktinformation för Petra Petersen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (endast Institutionen för pedagogik och didaktiks kontaktuppgifter syns till vänster).

Undervisning

Undervisar inom Förskollärarprogrammet

Forskning

Nyckelord

Lärplattor i förskolan, flerspråkighet.

Publikationer i urval / Publications (selection)

 

Petersen, P. (2018). Beyond Borders-Digital Tablets as a Resource for Pre-school Children’s Communication in a Minority Language. Designs for Learning, 10(1), 88–99. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.87

Petersen, P. (2015). Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan. Licentiatavhandling. Uppsala: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Petersen, P., Kjällander, S., Åkerfeldt, A. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förkskola och grundskola. Skolverket; http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf

Media

Forskare i fokus, FörskoleForum, 2016-07-21

Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan, Skolverket 2016-02-07

Flerspråkiga förskolebarn får hjälp av pekplattor, Uppsala universitet 2015-11-09

Pekplatta extra bra för flerspråkiga, SvD 2015-11-09

Lärplattor används i revitalseringsprojekt, Minoritet.se 2015-06-24

Senast uppdaterad: 20 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa