Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 3.

Kursen behandlar ett utforskande projektinriktat arbetssätt som möter barns eget sätt att utforska matematik i vardagen. I kursen arbetar vi med grundläggande matematiska begrepp och relaterar dem till didaktiska perspektiv på antalsuppfattning, talförståelse samt tid- och rumsuppfattning. Vi tar upp matematik som språk och hur estetiska uttryck kan användas som språk/kommunikation i ett lärandeperspektiv i matematik. Vi undersöker också relationerna mellan matematik, vardagliga företeelser i vår närmaste omgivning och den egna identiteten, i ett genusperspektiv.

Kursen ger även en introduktion till teknikområdet. Teknik betraktas i kursen som en mänsklig verksamhet som syftar till att lösa problem.  

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT21: vecka 15-22 (14/4-4/6)
  HT20: vecka 47-02 (16/11 – 15/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning HT20 (165 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle VT21:

  MO01, Aktivt deltagande i verkstäder, 1 hp
  MO02, Muntlig och skriftlig gruppuppgift, 2 hp
  MO03, Deltagande i examinerande seminarium samt individuell skriftlig uppgift, 2 hp
  MO04, Individuell skriftlig uppgift, 7 hp, 3 juni 2021

  Tillfälle för omexamination VT21:

  MO03, Deltagande i examinerande seminarium samt individuell skriftlig uppgift, 2 hp,
  MO04, Individuell skriftlig uppgift, 7 hp,

  Tillfälle för omexamination MO03+MO04 för studenter som läst tidigare terminer :

  • 15 januari 2021
  • 1 mars 2021
  • 3 juni 2021

  Anmäl dig till kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Karin Hultman, e-post: karin.hultman@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Karin Hultman, e-post: karin.hultman@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning