Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 3.

Kursen behandlar ett utforskande projektinriktat arbetssätt som möter barns eget sätt att utforska matematik i vardagen. I kursen arbetar vi med grundläggande matematiska begrepp och relaterar dem till didaktiska perspektiv på antalsuppfattning, talförståelse samt tid- och rumsuppfattning. Vi tar upp matematik som språk och hur estetiska uttryck kan användas som språk/kommunikation i ett lärandeperspektiv i matematik. Vi undersöker också relationerna mellan matematik, vardagliga företeelser i vår närmaste omgivning och den egna identiteten, i ett genusperspektiv.

Kursen ger även en introduktion till teknikområdet. Teknik betraktas i kursen som en mänsklig verksamhet som syftar till att lösa problem.  

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT24: vecka 15-22 (10/4-2/6)

  HT24: vecka 46-3 (15/11-19/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB310Y VT24 (115 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Exempel studieplanering - kursen UB310Y

  Examination

  Examinationstillfällen VT24:
  Delkurs 1: Förskoledidaktiskt perspektiv på matematik och teknik, 8.0 hp. Individuell skriftlig uppgift. Inlämning sker senast 2024-06-02, kl. 17:00 i mappen Examinationer i Athena.

  Delkurs 2: Grundläggande matematik och estetiska uttryck, 4.0 hp. Individuell skriftlig och muntlig uppgift. Inlämning sker senast 2023-05-07, kl. 17:00 i mappen Examinationer i Athena.

  Den muntliga examinationen examineras vid seminarium UTE (se schemat)

  Tillfälle för omexamination VT24:

  Omexamination, Delkurs 1, individuell skriftlig uppgift
  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-07-01. Inlämningsdeadline: Senast 2024-08-09, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer i Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

  Omexamination, Delkurs 2, individuell och muntlig skriftlig uppgift
  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-07-01. I mappen Examinationer i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. Inlämningsdeadline: Senast 2024-08-09, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer i Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

  Vid betyg U, sker omexamination av den muntliga uppgiften inom ramen för innevarande kurs.  

  Komplettering av betyget Fx
  Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Senast 2024-02-09, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer i Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

   

  Nästkommande Omexaminationstillfälle för studenter antagna tidigare terminer.

  Studenter antagna HT23 

  Omexamination, Delkurs 1
  *Individuell skriftlig uppgift: 2024-06-02, kl. 17:00 samt 2024-08-09, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer i Athena. Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-05-24 samt 2024-07-01. 

  Omexamination, Delkurs 2
  *Individuell skriftlig uppgift: 2024-05-07, kl. 17:00 samt 2024-08-09, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer i Athena. Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-05-01 samt 2024-07-01. 

  *Muntlig gruppuppgift: Omexamination sker inom ramen för innevarande kurs. Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-05-01.   


  Tillfälle för omexamination för studenter som har läst kursen tidigare än HT23
  *MO01 – examineras genom att studenten tar igen ett seminarium alt. lämnar in kompletteringsuppgift. Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 2024-04-10.   
  *MO03 –  2024-06-02, kl. 17:00 samt 2024-08-09, kl. 17:00
  *MO04 -  2024-06-02, kl. 17:00 samt 2024-08-09, kl. 17:00

  Anmäl dig till omexaminationstillfällen MO03 & MO04 genom att maila kursadministratören senast 2024-05-24 samt 2024-07-01. 

  Examinator

  Vårterminen 2024:
  Anna Palmer, e-post: anna.palmer@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvariga lärare:
  Anna Palmer, e-post: anna.palmer@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Brian Davies, e-post:brian.davies@buv.su.se

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning