Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 7

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en studie med relevans för professionen och redovisa detta i form av en uppsats. Syftet med det självständiga arbetet är vidare att ge studenten goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen. 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: 22/3-3/6 2022

  Kursbeskrivning UB708Y VT22 (170 Kb)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst två ventileringsseminarier. Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl föreligger tillåta ensamförfattade uppsatser. I arbetet ska arbetsfördelningen klargöras för att möjliggöra individuell examination. 
  Student som påbörjat självständigt arbete har inom kursens ram rätt till sammanlagt 16 timmar handledartid, av vilken ca en tredjedel utgör kontakttid. Handledning inom kurstiden ges individuellt och/eller i grupp. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte ska, med skriftlig motivering, lämnas till studierektor. 

  Grupphandledning för inlämning av självständigt arbete, utanför ordinarie kursperiod

  Om uppsatsen inte färdigställs under ordinarie kursperiod erbjuder vi handledartid i form av en seminarieserie, som stöd i ditt skrivande. Studenter som varit registrerade tidigare terminer och som vill delta i seminarieserien, ska maila kursadministratör senast terminsstart. Studenter som vill lämna in sitt självständiga arbete för omexamination inom ordinarie kursperiod, dvs VT22, hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kontakta studieadministratör för mer information. 

  Examination

  Examinationstillfälle VT22

  Den 25 maj kl. 09.00 Inlämning inför ventilering. Den 25 maj ska du/ni lämna in ert uppsatsmanus på Athena så att examinator kan läsa inför ventileringsseminariet. Observera att uppsatsen även ska mejlas till opponenter. 
   Ventileringsseminarier genomförs 31 maj och 1 juni.
  Den 3 juni kl. 17.00 Slutgiltig inlämning efter ventilering. Den här dagen ska du/ni lämna in ert slutgiltiga korrigerade manus. Det räcker med att en person i varje uppsatspar laddar upp arbetet. 

  Tillfälle för omexamination VT22

  Anmäl dig till kursadministratör senast 1 augusti för att meddela att du vill lägga fram din uppsats för omexamination.

  Lämna in arbetet den 8 augusti kl. 09.00

  Har du redan ventilerat och blivit godkänd på opponeringen? Då kommer arbetet endast att bedömas.

  Om du inte har ventilerat alternativt blivit underkänd på ventilering så kommer ventileringsseminarium äga rum vecka 33 eller vecka 34. Detaljerat schema publiceras i god tid innan seminariet. 

  Examinator

  Vårterminen 2022: Anna Palmer, e-post: anna.palmer@buv.su.se 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB708Y VT22

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, lärplattformen Athena samt behörighetsfrågor inom program kontakta kursadministratören.

   

  Kursansvarig lärare: Anna Palmer, e-post: anna.palmer@buv.su.se

  Kursadministratör: Doris Rehnström, e-post: doris.rehnstrom@buv.su.se

  Studentexpeditionen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Studie- och karriärvägledning för förskollärarprogrammet

  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen