Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 7

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en studie med relevans för professionen och redovisa detta i form av en uppsats. Syftet med det självständiga arbetet är vidare att ge studenten goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen. 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT21: vecka 12, 2021 – vecka 22, 2021 (23/3 -  4/6)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

   

  HT20: vecka 45, 2020 – vecka 2, 2021 (3/11, 2020 – 15/1, 2021)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 
   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst två ventileringsseminarier. Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl föreligger tillåta ensamförfattade uppsatser. I arbetet ska arbetsfördelningen klargöras för att möjliggöra individuell examination. 
  Student som påbörjat självständigt arbete har inom kursens ram rätt till sammanlagt 16 timmar handledartid, av vilken ca en tredjedel utgör kontakttid. Handledning inom kurstiden ges individuellt och/eller i grupp. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte ska, med skriftlig motivering, lämnas till studierektor. 
  Om uppsatsen inte färdigställs under kurstiden kan studenten ansöka om extra handledartid från ansvarig studierektor. Extra handledartid ges i form av en seminarieserie som stöd i ditt skrivande. Kontakta studieadministratör för mer information. 
   

  Examination

  Examinationstillfälle HT20

  Den 4 januari kl. 17.00 Inlämning inför ventilering. Den 4 januari ska du/ni lämna in ert uppsatsmanus på Athena så att examinator kan läsa inför ventileringsseminariet. Observera att uppsatsen även ska mejlas till opponenter. 
   Ventileringsseminarier genomförs 11–12 januari
  Den 17 januari kl. 17.00 Slutgiltig inlämning efter ventilering. Den här dagen ska du/ni lämna in ert slutgiltiga korrigerade manus. Det räcker med att en person i varje uppsatspar laddar upp arbetet. 

  Tillfälle för omexamination VT21

  Student anmäler önskemål om omexamination genom att lämna in arbetet på Athena den 15 mars.  Namn på examinator och opponent/er samt tid och plats för ventileringsseminarium meddelas när vi vet vilka arbeten som kommer att läggas fram.
  För studenter som erhållit betyget F lämnas arbetet in den 15 mars. Ni ska dock inte genomgå ytterligare ett ventileringsseminarium utan arbetet bedöms direkt av examinator.
   

  Examinator

  Höstterminen 2020: Anna Westberg-Brostrom, e-post: Anna.Westberg-Brostrom@buv.su.se

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, lärplattformen Athena samt behörighetsfrågor inom program kontakta kursadministratören.

   

  Kursansvarig lärare: Anna Westberg Broström, e-post: anna.westberg-brostrom@buv.su.se

  Kursadministratör: Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se
   

  Studentexpeditionen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Studie- och karriärvägledning för förskollärarprogrammet

  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen