Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 4.

I den här kursen står barns språk och kommunikation i centrum. Utifrån ett förskoledidaktiskt perspektiv undersöker vi villkoren för barns språkliga utveckling, kommunikation och meningsskapande. I kursen behandlar vi språk och kommunikation i en vid bemärkelse, utifrån olika teoretiska perspektiv. Vi diskuterar och analyserar förskolan som en språklig och kommunikativ miljö utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket omfattar såväl förskolans samhälleliga uppdrag som flerspråkighet. Betydelsen av estetiska uttrycksformer, särskilt musik samt lek, som stöd för barns kommunikation och språkliga utveckling diskuteras och utforskas under olika verkstadsaktiviteter. Vi undersöker dessutom villkoren för digitalisering i förskolan. Du erbjuds möjligheter att både utveckla din egen digitala kompetens och skapa förutsättningar för att förskolebarn ska kunna utveckla sin egen digitala kompetens. 

Kursen behandlar språk och kommunikation med olika resurser såsom digitala verktyg och barnlitteratur. I kursen designar studenterna olika språkdidaktiska aktiviteter med och utan digitala verktyg. Vidare behandlas även barns och pedagogers användning av digitala medier och barnlitteratur. I kursen designar studenterna en digital produkt som ska fungera som ett stöd för barns språkliga och kommunikativa utveckling

I kursen kommer du att fördjupa dina vetenskapsteoretiska färdigheter med ett särskilt fokus på språk och kommunikation, med syftet att skriva fram en mindre uppsats. Du kommer också att använda vetenskaplig metod i form av att genomföra en mindre etnografisk fältstudie, då du ska observera barns språk och kommunikation samt förskolan som språklig och kommunikativ miljö. Det insamlade materialet från fältstudien ska du analysera med hjälp av kursens teoretiska begrepp.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) - UB42UU