Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

 • 22,5 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 4.

I den här kursen står barns språk och kommunikation i centrum. Utifrån ett förskoledidaktiskt perspektiv undersöker vi villkoren för barns språkliga utveckling, kommunikation och meningsskapande. I kursen behandlar vi språk och kommunikation i en vid bemärkelse, utifrån olika teoretiska perspektiv. Vi diskuterar och analyserar förskolan som en språklig och kommunikativ miljö utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket omfattar såväl förskolans samhälleliga uppdrag som flerspråkighet. Betydelsen av estetiska uttrycksformer, särskilt musik samt lek, som stöd för barns kommunikation och språkliga utveckling diskuteras och utforskas under olika verkstadsaktiviteter. Vi undersöker dessutom villkoren för digitalisering i förskolan. Du erbjuds möjligheter att både utveckla din egen digitala kompetens och skapa förutsättningar för att förskolebarn ska kunna utveckla sin egen digitala kompetens. 

Kursen behandlar språk och kommunikation med olika resurser såsom digitala verktyg och barnlitteratur. I kursen designar studenterna olika språkdidaktiska aktiviteter med och utan digitala verktyg. Vidare behandlas även barns och pedagogers användning av digitala medier och barnlitteratur. I kursen designar studenterna en digital produkt som ska fungera som ett stöd för barns språkliga och kommunikativa utveckling

I kursen kommer du att fördjupa dina vetenskapsteoretiska färdigheter med ett särskilt fokus på språk och kommunikation, med syftet att skriva fram en mindre uppsats. Du kommer också att använda vetenskaplig metod i form av att genomföra en mindre etnografisk fältstudie, då du ska observera barns språk och kommunikation samt förskolan som språklig och kommunikativ miljö. Det insamlade materialet från fältstudien ska du analysera med hjälp av kursens teoretiska begrepp.
 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 36-49 (31/8 – 2/12)
  VT21: vecka 3-17 (18/1 - 2/5)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  UB406Y Kursbeskrivning HT20 (190 Kb) .

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Kursens undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, verkstäder, fältarbete, redovisningar och flipped classroom. Deltagande i samtliga undervisningsformer utom föreläsningar är obligatoriskt. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.
  OBS: Fr.o.m. v36 t.o.m. v44, seminarier 10, 11 och 15 ske på campus samt KVASAR MakerSpace seminarium i Sundbyberg. Resten är webbaserat, till exempel via Zoom. För mer information klicka på schemat UB406Y.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB406Y VT20

  Examination

  Examinationstillfälle HT20 (studenter antagna HT20)  
  Delkurs 1: Digital tentamen, examinationsdatum 2020-09-14.
  Delkurs 2: Individuell skriftlig uppgift (Vidgad barnbok i Word). Inlämning sker senast 2020-10-23 kl. 17.00 i Athena.
  Delkurs 3: Individuell muntlig och visuell presentation av digital produkt (Digital bok i BookCreator och presentation i Power Point). Inlämning sker senast 2020-10-27 kl. 09.00 i Athena.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppsats. Inlämning sker senast 2020-12-01 kl. 17.00 i Athena

  Nästkommande omexaminationstillfälle antagna HT20:
  Delkurs 1
  : Digital tentamen, omexaminationsdatum 2020-10-23.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppsats, inlämning sker senast 2021-01-15.
  Delkurs 2 & 3: Information om omexamination publiceras 2020-08-31 via Athena. 

  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kurskoordinator marie.andersson@buv.su.se 

   
  Nästkommande tillfälle för omexamination för studenter som läst tidigare terminer
  30 september: Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratör brian.davies@buv.su.se

  Examinator

  Hösterminen 2020:
  Susanne Kjällander, e-post: susanne.kjallander@buv.su.se
  Adrian Thomasson, e-post: adrian.thomasson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT20 schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator:
  Susanne Kjällander, e-post:susanne.kjallander@buv.su.se
  Adrian Thomasson, e-post: adrian.thomasson@buv.su.se
   

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen