Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskollärarprogrammet

Vill du utmana barns nyfikenhet och få dem att växa och utvecklas? Vill du jobba i ett yrke där du verkligen gör skillnad, varje dag? Utbilda dig till förskollärare och få möjlighet att jobba i ett omväxlande och kreativt yrke med god arbetsmarknad.

21325980-teacher-and-pupils-working-at-tables-in-montessori-school_Mostphotos_Gabby_Baldrocco.jpg
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos.

Som förskollärare arbetar du på en förskola med barn mellan 1-6 år. Där får du ofta rollen att självständigt och tillsammans med kolleger, planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är ett socialt och fysiskt rörligt yrke där du har många olika arbetsmoment under en dag. Det passar dig som vill arbeta med barn och möta barns behov av omsorg samt skapa förutsättningar för deras lärande och utveckling genom lek och skapande verksamhet. Det passar också dig som trivs att arbeta i grupp.

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en utbildning som är baserad på senaste forskningen inom förskoledidaktik och med koppling till förskolans verksamhet på fältet. Det gör att du får en utbildning som ligger i framkant och är av hög kvalitet. Under utbildningen kommer du bland annat fördjupa dig i olika ämnen och skriva en akademisk C-uppsats. Utbildningen leder till en akademisk yrkesexamen.

Under utbildningen varvar du teoretiska studier med utbildning i praktiken i de ämnen du behöver kunna för att arbeta som förskollärare.

Inom ämnet utbildningsvetenskap lär du dig hur du kan undervisa yngre barn i ämnen som ingår i förskolans läroplan som språk, naturvetenskap, matematik och teknik. Fokus ligger på att lära dig använda ett utforskande och experimenterande arbetssätt tillsammans med barnen. Du lär dig också undervisa kunskaper i ett ämne genom praktiska eller estetiska moment som till exempel lek, skapande med färg och form, musik och sång eller drama.

Du får också lära dig hur du kan skapa stimulerande miljöer för barn som inbjuder till lek och lärande. Du lär dig hur du planerar, genomför och utvärderar barns lärande i förskolan. Du får både praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, till exempel genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla processer för lärande.

Kurser som ingår i alla lärarprogram

Vissa kurser i programmet ingår i något som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Innehållet i kurserna är gemensamma för alla lärarutbildningar i Sverige. Kurserna tar upp bland annat ledarskap, juridik och retorik. Men du läser också kurser i förskolans historia, läroplansteori, dokumentation och bedömning, vetenskap- och forskningsmetodik, specialpedagogik, sociala relationer samt barns utveckling och lärande.

Delar av utbildningen gör du på en förskola

En del av din utbildning är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet med stöd av en erfaren handledare. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare. Du kommer ha totalt 30 hp VFU, som är fördelat på flera kortare kurser under utbildningens gång.

Välj att läsa en termin på engelska

För dig som vill ha en mer internationell inriktning på dina studier finns möjlighet att under den tredje terminen läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Internationellt nätverkande och nya perspektiv

Genom att läsa tillsammas med internationella studenter får du nya perspektiv på ditt kommande yrke och får nätverka med studenter från andra länder. Tidigare har studenter från Europa, Asien och USA deltagit i kurserna. Du får också möjlighet att utveckla din engelska inom ämnet vilket är en bra förberedelse för dig som vill göra något moment i din utbildning utomlands t.ex.  VFU utomlands eller datainsamling för ditt examensarbete. Att ha läst en del av din utbildning på engelska är också en merit för ditt kommande yrkesliv inte minst om du vill arbeta utomlands t.ex. på svenska förskolan utomlands eller på en förskola med internationell eller flerspråkig profil.

Läs mer om de engelska kurserna

Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 12 hp

Early Childhood Education Focusing on Mathematics and Technology som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, 6 hp, som även ges under termin tre, läser du på svenska enligt ordinarie kursplan.

Ansökan

Information om ansökan och ansökningsdatum för detta kommer att presenteras under termin två i samband med undervisning samt via information på lärplattformen Athena.

Urval och behörighet

Om det blir fler sökande än platser kommer urval att göras baserat på snittbetyg. Mer information om detta får du inför ansökan till kursen.

Det är samma behörighetskrav för de engelska kurserna som för programkurserna på den svenskspråkiga terminen. Förkunskapskraven hittar du på respektive kurssida och i kursplanen.

Kontakt

Om du har frågor kring kurserna och terminen vänligen kontakta:
Malin Håkansson, internationell koordinator och kursadministratör för kurserna på den engelska terminen.