Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 3.

Kursen fokuserar på förskoledidaktik med ämnesinnehållslig koppling mot naturvetenskap och hållbar utveckling. I kursen ingår det att planera och leda aktiviteter/projekttillfällen där barn ges möjligheter till ett konkret utforskande och där även de estetiska uttrycken kopplas till det utforskande arbetssättet.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: vecka 40-44 (5/10-1/11)
  VT23: vecka 8-12 (23/2-22/3)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Kursbeskrivning HT22 (309 Kb)

  Kursbeskrivning VT23 (315 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT23:

  Kursen examineras utifrån följande underlag:

  1. VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag av studentens prestation – VFU-rapport.

  2. Dokumentation i digital VFU-portfölj.

  3. Muntlig examination under seminarium 22/3

  Omexaminationstillfälle VT23:
  muntlig omexamination under seminarium, 24 april 2023
  Anmäl dig till kursadministratör Maja Blanck senast den 31/3  

  e-post: maja.blanck@buv.su.se

  Examinator

  Höstterminen 2022: Anna Günther Hanssen, e-post: anna.gunther.hanssen@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Anna Günther Hanssen, e-post: anna.gunther.hanssen@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maja Blanck, e-post: maja.blanck@buv.su.se

   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning