Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet

 • 6 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 3.

Kursen fokuserar på förskoledidaktik med ämnesinnehållslig koppling mot naturvetenskap och hållbar utveckling. I kursen ingår det att planera och leda aktiviteter/projekttillfällen där barn ges möjligheter till ett konkret utforskande och där även de estetiska uttrycken kopplas till det utforskande arbetssättet.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 41-45 (8/10 – 4/11)
  VT20: vecka 10-13 (2/3 - 25/3)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 
  Kursbeskrivning VT20 (185 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT20:

  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,
  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,
  3. muntlig examination under seminarium, den 25 mars.
   

  Examinator

  Höstterminen 2020: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT20

  Schema VT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning