Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik, vetenskaplig metod och forskningsetik

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 7.

Kursen behandlar förskolepedagogisk och förskoledidaktisk forskning, vetenskaplig metod och forskningsetik. Kursen är en förberedelse inför det självständiga arbetet.