Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.