Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) - UB41UU

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: vecka 12-14 (25/3 - 6/4)
  HT22: vecka 44-46 (3/11 - 15/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 
  Kursbeskrivning UB10VY VT22 (285 Kb) .

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Informationsmöte för handledare inför VFU I 
  Torsdagen den 17 mars, kl. 16.00 – 17.30, är du varmt välkommen till ett informationsmöte för handledare inför VFU I. Mötet sker online via e-mötesverktyget Zoom. Zoomlänk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62731129105

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Examinationstillfälle VT22:
  Kursen examineras utifrån följande underlag:
  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation
  2. Dokumentation i digital VFU-portfölj, senast den 7 april kl. 17:00
  3. Muntlig examination under seminarium, den 6 april 2022 

  Omexaminationstillfälle VT22:
  Muntlig omexamination under seminarium, den 16 maj 2022
  Inlämning av kompletterande text/examination i VFU-portföljen, den 17 maj 2022 kl. 17:00

  Se kursbeskrivningen för datum och övriga detaljer.

  Tillfälle för omexamination VT22 (studenter från tidigare terminer)
  Muntlig omexamination under seminarium, den 16 maj 2022
  Inlämning av kompletterande text/examination i VFU-portföljen, den 17 maj 2022 kl. 17:00
  Anmälan görs till Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Examinator

  Vårterminen 2022: Gudrun Hellström , e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig: Gudrun Samland Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, eller registrering m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen