Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Datum 
24/3-5/4
VFU VT2023 genomförs på förskola fredagen den 24 mars-onsdagen 4 april. Kursen, som motsvarar 8 heldagar i verksamheten, är den första av fem VFU-kurser i förskollärarprogrammet. För studenter inleds kursen med ett introduktionsseminarium den 16/3 och avslutas med ett reflektionsseminarium den 5/4.

Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) - UB41UU
 
Handledare och VFU-ansvariga


VT 2023 bjuder vi in till informationsmöten för handledare och VFU-ansvariga i förskola. Mötet sker online via e-mötesverktyget Zoom

 

Inför VFU: torsdagen den 16 mars, kl. 16.00-17.30

För handledare och VFU-ansvariga: VFU- och kursinformation.

Zoomlänk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66520449005

 

Under pågående VFU: måndagen 27 mars, kl. 15.00-16.00

För handledare: samtal, frågor och funderingar som uppkommer under kursen.

Zommlänk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66520449005

 

Varmt välkomna!