Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I - Förskollärarprogrammet ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB10VY