Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I - Förskollärarprogrammet ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB10VY

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: vecka 12-14 (25/3 - 6/4)
  HT22: vecka 44-46 (3/11 - 15/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 
  Kursbeskrivning UB41UU VT22 (285 Kb) .

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFU-portföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Informationsmöte för handledare inför VFU I 
  Torsdagen den 17 mars, kl. 16.00 – 17.30, är du varmt välkommen till ett informationsmöte för handledare inför VFU I. Mötet sker online via e-mötesverktyget Zoom. Zoomlänk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62731129105

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Omexaminationstillfälle VT22:
  Muntlig omexamination under seminarium, den 12 augusti 2022 kl 09:30 i BUV 106
  Inlämning av kompletterande text/examination i VFU-portföljen, den 12 augusti 2022 kl. 17:00

  Anmälan görs till Maria Lund, e-post maria.lund@buv.su.se 

   

  Examinationstillfälle HT22:    
  Kursen examineras utifrån följande underlag:
  1. VFU-rapport: handledarens skriftliga omdöme, senast 15 november
  2. Skriftliga uppgifter i VFU-portföljen, senast den 16 november kl. 17:00
  3. Muntlig examination under seminarium, den 15 november 2022 

  Omexaminationstillfälle HT22:
  1. VFU-rapport: handledarens skriftliga omdöme, senast 14 december
  2.Skriftliga uppgifter i VFU-portföljen, senast den 15 december 2022 kl. 17:00
  3. Muntlig omexamination under seminarium, den 14 december 2022 kl. 14:00 i BUV 224

  Anmälan görs till Andreas Heilborn, e-post andreas.heilborn@buv.su.se

   

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Gudrun Hellström , e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig: Gudrun Samland Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, eller registrering m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen