Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet

 • 7,5 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Du deltar i förskolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga förskoleverksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).
  VT20: vecka 9 - 13 (26/2 - 27/3)
  HT20: vecka 41 – 45 (5/10 – 4/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. Kursbeskrivning HT20 publiceras senast 7:e september 2020.

  Kursbeskrivning VT20 (264 Kb)

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
   

  Examination

  Se kursbeskrivning HT20 samt VFU-portfölj

  Examinator

  Vårterminen 2020: Ulrika Munck Sundman, e-post: ulrika.munck.sundman@buv.su.se
  Höstterminen 2020: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Studiegång Förskollärarprogrammet

  Registerutdrag inför VFU
  Du måste ha ett giltigt registerutdrag från polisen inför VFU:n. På polisen hemsida hittar du blanketten för registerutdraget.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Ulrika Munck Sundman, e-post: ulrika.munck.sundman@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se