Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Du deltar i förskolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga förskoleverksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.