Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg i förskolans arbete samt hur läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation kan förstås. I kursen ges tillfällen att själv pröva att dokumentera, bli dokumenterad samt att öva på att reflektera över och reflektera kring dokumentationer både enskilt och kollektivt i relation till teori och styrdokument.
Kursen ger också en introduktion till etik och barns inflytande vid arbete med pedagogisk dokumentation.
 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT 24 v. 6-10 (6/2-6/3)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT24 (301 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, föreläsningar samt besök på din VFU-förskola (fältstudie). Studieplaneringen i Athena, som du får tillgång till när du har registrerat dig på kursen, visar hur undervisningen är uppbyggd och vilka förberedelser som du som student behöver göra inför varje seminarium.

  Examination

  Examinationstillfälle VT24 (studenter antagna VT24):

  Delkurs 1
  *Praktiskt prov i form av pedagogisk dokumentation, inlämning sker senast 2024-02-19, kl. 23.00 i Athena
  Delkurs 2
  *Individuell skriftlig uppgift, inlämning sker senast 2024-03-06, kl. 17.00 i Athena 

  Nästkommande omexaminationstillfälle (antagna VT24)
  Delkurs 1
  *Praktiskt prov i form av pedagogisk dokumentation, inlämning sker senast 2024-05-03, kl. 17.00 i Athena
  Delkurs 2
  *Individuell skriftlig uppgift, inlämning sker senast 2024-05-03, kl. 17.00 i Athena 

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter antagna tidigare terminer
  •    6 mars 2024
  •    3 maj 2024

  Anmäl dig till kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se

  Efter din anmälan får du tillgång till aktuell Athenasida för inlämning.  
   

   

  Examinator

  Vårterminen 2024: Johanna Unga, e-post: johanna.unga@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT24 UB214Y   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Johanna Unga, e-post: johanna.unga@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning