Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och filosofi i förskolans arbete samt om hur läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation kan förstås.

I kursen ges tillfällen att själv pröva att dokumentera, bli dokumenterad samt att öva på att reflektera över och reflektera kring dokumentationer både enskilt och kollektivt i relation till teori och styrdokument.

Kursen ger också en introduktion till etik och barns inflytande vid arbete med pedagogisk dokumentation.