Profiles

Bilda av Linnea Bodén. Foto: Clément Morin

Linnea Bodén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 15
E-post linnea.boden@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 130
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Undervisning på Förskollärarprogrammet, i kurser om exempelvis dokumentation, uvärdering och utvecklingsarbete samt matematik. Kursansvarig och kurslärare för på kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Förskollärarprogrammet för barnskötare.

Handledare för självständiga arbeten.

Forskning

Som en del av forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan: Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets-, språk- och kommunikationsförmågor och som en fortsättning på mitt postdoktor-projekt undersöker jag i min forskning barns perspektiv på forskning och vad det innebär att vara del av ett forskningsprojekt. Inspirerad av barnetiska ingångar och posthumanistiska teorier fokuserar jag på hur barns delaktighet i forskning kan utforskas metodologiskt, samt hur de metodologier som iscensätts i ett forskningsprojekt på olika och ibland oväntade sätt bidrar till barns möjlighet till delaktighet i forskningen.  

Med en bakgrund i genusvetenskap, sociologi och pedagogik, disputerade jag 2016 i Pedagogiskt arbete med en avhandling om digital registrering av elevers närvaro och frånvaro. I avhandlingen undersöker jag hur skolfrånvaro som materiellt-diskursivt fenomen produceras i praktiker och sammanvävningar av människor och ickemänniskor, när frånvaro och närvaro registreras och hanteras med hjälp av digital teknik. I avhandlingen kombineras ett intresse för sammanvävningar av teoretiskt utforskande och empiriska engagemang. Posthumanistiska teorier sätts i arbete, med ett särskilt fokus på hur forskningsapparaten alltid möjliggör tillblivandet av vissa verkligheter, medan andra verkligheter förhindras. Detta utvecklas vidare i mitt nuvarande postdoktor-projekt.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt: Barn som centrala agenter i en forskningsapparat. Att producera kunskap om förskolebarns upplevelser och perspektiv på att vara del av ett forskningsprojekt

Inom forskningsprojekt: "Hjärnvägar i förskolan": Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning

Publikationer

Bodén, Linnea (2017). Frånvaro på skärmen: en essä. I: Bergstedt, B. (red).  Posthumanistisk pedagogik: Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups, ss. 15-24.

Bodén, Linnea (2017). Going with the affective flows of digital school absence text messages. Learning, Media and Technology, 42 (4): 406-419. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1046965&dswid=-6860

Bodén, Linnea (2016). Present absences. Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism. PhD diss, Linköping University http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?pid=diva2%3A951239&dswid=8625

Bodén, Linnea (2016). Dexter time: The space, time and matterings of school absence registration. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37 (2): 245-255. urn:nbn:se:liu:diva-118296

Bodén, Linnea (2015). The presence of school absenteeism: Exploring methodologies for researching the material-discursive practice of school absence registration, Cultural Studies ó Critical Methodologies, 15 (3): 192-202. urn:nbn:se:liu:diva-112158

Bodén, Linnea (2013). Seeing red? The Agency of Computer Software in the Production and Management of Students’ School Absences, International Journal of Qualitative Studies in Education, 26 (9): 1117-1131. urn:nbn:se:liu:diva-98042

Åsberg, Cecilia; Lenz-Taguchi, Hillevi & Bodén, Linnea (2013). “Gender Lab. Rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 – 2013”

Lenz Taguchi, Hillevi; Bodén, Linnea & Ohrlander, Kajsa (red.) (2011). En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber urn:nbn:se:liu:diva-127625

Bodén, Linnea (2011). ”Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dominerande föreställningar i förskolans jämställdhetsarbete”. S. 35-47. Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea och Ohrlander, Kajsa (red.) En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber

Bodén, Linnea (2009). ”Förändringens hegemoni: föreställningar om jämställdhet, kön och genus i 'Delegationen för jämställdhet i förskolans' utvärderingsfrågor och svar”. Masteruppsats, Pedagogiska institutionen, Stockholm Universitet

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa