Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. I kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning.

Genus, jämställdhet och andra mångfaldsfrågor samt barns delaktighet/inflytande belyses som en del av förskolans värdegrund. Kursen tar upp förskolans pedagogiska miljö det vill säga den fysiska och diskursiva: barnsyn, organiseringen av tid, rum och material, samt dess betydelse för barns lek och lärande.

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser via drama/gestaltande arbetssätt samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) - UB33UU

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: vecka 3-12 (17/1 - 24/3)
  HT22: vecka 35-44 (29/8 – 2/11)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
    Kursbeskrivning UB107Y_UB33UU_VT22 (89 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg
  Kursansvarig: Gudrun Samland Hellström, e-post:  gudrun.hellstrom@buv.su.se

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, grupparbete och individuellt arbete. För detaljerad information se schemat nedan. 

  Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro från seminarium 2, 6, 8 och 9 kan tas igen genom skriftlig kompensationsuppgift, senast 24 mars, kl. 18. Kompensationsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena.

  Uppsamlingsseminarier vid frånvaro från seminarium 3, 4, 5 och 7 sker den 16 mars:
  Uppsamling seminarium 3: kl. 9.00-10.00
  Uppsamling seminarium 4: kl. 10.15-11.15
  Uppsamling seminarium 5: kl. 12.00-13.00
  Uppsamling seminarium 7: kl. 13.15-14.15

  Anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 10/3. Uppge vilket seminarium du ska deltaga i.

  Kommunikation sker också via universitetets lärplattform Athena. Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB107Y/UB33UU HT21

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT22
  Ordinarie examinationstillfälle antagna VT22:
  Delkurs 1: Muntlig gruppuppgift redovisas vid seminarium 3, v 4 (se schemat)
                   Individuell skriftlig uppgift: 25 februari, kl 17.00.
  Delkurs 2: Muntlig redovisning på seminarium 10, v 10 (se schemat)
                   Individuell skriftlig uppgift: 7 mars, kl. 17.00
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift: 24 mars, kl. 17.00

  Nästkommande omexaminationstillfälle antagna VT22:
  Delkurs 1: Muntlig gruppuppgift 16 mars, kl 09.00. 
                    Individuell skriftlig uppgift: 12 april, kl 17.00.
  Delkurs 2: Muntlig redovisning: 19 april, kl 14.00.
                    Individuell skriftlig uppgift: 19 april, kl 09.00.
  Delkurs 3: Uppsamlingsseminarium: 19 april, kl 09:00.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift: 11 maj, kl 17.00.

   

  Nästkommande tillfälle för omexamination, uppsamlingsseminarier samt inlämning av kompensationsuppgifter för studenter antagna tidigare terminer
  Skriftliga uppgifter: MOM 1, 2 och 4:
  20 april, kl 17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast den 18/3) 2022
  20 oktober, kl 17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast den 14/10) 2022

  Uppsamling MOM 3: 19 april, kl. 9-12 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast 12 april) 2022
  Uppsamling MOM 2: 19 april, kl. 14-16 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast 12 april) 2022

  Frånvaro från seminarium 2, 6, 8 och 9 kan tas igen genom en skriftlig kompensationsuppgift. Kompensationsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena. Nästa tillfälle för inlämning för studenter antagna tidigare terminer sker den 24 mars, kl. 18. 

  Nästkommande uppsamlingsseminarier vid frånvaro från seminarium 3, 4, 5 och 7 för studenter antagna tidigare terminer sker den 16 mars:
  Uppsamling seminarium 3: kl. 9.00-10.00
  Uppsamling seminarium 4: kl. 10.15-11.15
  Uppsamling seminarium 5: kl. 12.00-13.00
  Uppsamling seminarium 7: kl. 13.15-14.15

  Anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 10/3. Uppge vilket seminarium du ska deltaga i.

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg:
  Kursansvarig: Gudrun Samland Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören:
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen