Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett barn-, professions-och samhällsperspektiv. I kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning.

Förskolans och förskollärarens vardagspedagogiska uppdrag och dess relation till styrdokument, barns rättigheter och barn som demokratiska aktörer belyses som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kursen tar upp hur pedagogiska miljöer är en del av och ett uttryck för förskolans uppdrag.

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser via drama/gestaltande arbetssätt samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) - UB33UU

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT24: vecka 3-13 (15/1 - 25/3)
  HT24: vecka 36-45 (2/9 - 6/11)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning VT24 (39 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Exempel studieplanering - kursen UB107Y/UB33UU

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg
  Kursansvarig: Gudrun Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, grupparbete och individuellt arbete. Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro från seminarium 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 kan tas igen genom skriftlig kompensationsuppgift. Kompensationsuppgifter och instruktioner för inlämning publiceras via kursens sajt i Athena.

  Frånvaro från seminarium 3 och 10: Vid seminarium 3 och 10 sker examination. Frånvaro innebär därför omexamination. Se information under rubriken Examination,

  Frånvaro från dramaverkstad 1, 2 och 3: Vid dramaverkstad 1, 2 och 3 sker examination. Frånvaro innebär därför omexamination. Se information under rubriken Examination.

  Kommunikation sker också via universitetets lärplattform Athena.

  Information om hur undervisningen är uppbyggd finns under planeringar/innehåll på Athena. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Examination

  Examinationstillfälle VT24

  Ordinarie examinationstillfälle för studenter antagna VT24:
  Delkurs 1: Förskolans uppdrag och förskollärares värdegrund 2,5hp
  Delkurs 2: Förskolans uppdrag - omsorg, lek, lärande och undervisning 8,5hp
  Delkurs 3: Drama - gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2hp
  Delkurs 4: Förskolans pedagogiska miljöer 3hp

  Delkurs 1
  *Muntlig gruppuppgift redovisas vid seminarium 3, (se schemat).
  *Individuell skriftlig uppgift: 30 januari, kl. 17.00.
  Delkurs 2:
  *Individuell skriftlig uppgift: 1 mars, kl. 17.00. 
  Delkurs 3:
  *Aktivt deltagande vid kursens samtliga dramaverkstäder (se schemat).
  Vid frånvaro: kontakta ansvarig dramalärare för att byta grupp.
  Delkurs 4: 
  *
  Deltagande i examinerande seminarium, seminarium 10, (se schemat)
  *Individuell skriftlig uppgift: 22 mars, kl. 17.00

  *Kompensationsuppgifter vid frånvaro från obligatoriska seminarier: 21 mars, kl. 17.00  

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter antagna VT24:

  Delkurs 1
  *Muntlig gruppuppgift 24 april, kl. 13.00 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast 22 april)
  *Individuell skriftlig uppgift: 26 april, kl. 17.00

  Delkurs 2
  *Vid fx efter ordinarie examinationstillfälle: 4 april, kl. 17.00
  *
  Individuell skriftlig uppgift: 8 maj, kl. 17.00 
  *
  Vid fx efter omex: 5 juni, kl. 17.00

  Delkurs 3
  *Aktivt deltagande i omexaminerande dramaverkstad: 24 april, kl. 09.00 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast 22 april, uppge vilken omexaminerande dramverkstad du ska deltaga i - 1,2 eller 3).

  Delkurs 4 
  * Deltagande i examinerande seminarium: 24 april, kl. 14.30 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast 22 april)
  *Individuell skriftlig uppgift: 26 april, kl. 17.00 

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter antagna tidigare terminer.

  Examinationer och kompensationsuppgifter hämtas på athenasidan för den termin då du läste kursen på ordinarie plats i programmet. Inlämning sker däremot på innevarande termins athenasida, som du får behörighet till efter det att du anmält dig till omexamination. Anmälan ska ske till brian.davies@buv.su.se, senast en vecka före aktuellt examinationstillfälle. Uppge tydligt vad du anmäler dig till för examinationer och när du gick kursen på sin ordinarie plats i programmet.


  Studenter antagna HT23 

  Delkurs 1: Förskolans uppdrag och förskollärares värdegrund 2,5hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 30 januari, kl. 17.00 samt 26 april, kl. 17.00
  *Muntlig gruppuppgift: 24 april, kl. 13.00

  Delkurs 2: Förskolans uppdrag - omsorg, lek, lärande och undervisning 8,5hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 1 mars, kl. 17.00 samt 8 maj, kl. 17.00 
  Vid betyget fx efter inlämning 1/3: inlämning 4 april, kl. 17.00
  Vid betyget fx efter inlämning 8/5: inlämning 5 juni, kl. 17.00

  Delkurs 3: Drama - gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2hp
  Enstaka frånvarotillfällen kan tas igen genom deltagande i omexaminerande dramaverkstad. 
  *Aktivt deltagande i dramaverkstad: 24 april, kl. 9.00

  Delkurs 4: Förskolans pedagogiska miljöer 3hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 22 mars, kl. 17.00 samt 26 april, kl. 17.00
  * Deltagande i examinerande seminarium: 24 april, kl. 14.30 

  Kompensationsuppgifter vid frånvaro från seminarier för studenter antagna tidigare terminer: 21 mars, kl. 17.00 samt 8 maj, kl. 17.00 

   

  Studenter antagna före HT23

  Delkurs 1 (MOM1): Omsorg i förskolan 2,5hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 30 januari, kl. 17.00 samt 26 april, kl. 17.00
  *Muntlig gruppuppgift: 24 april, kl. 13.00

  Delkurs 2 (MOM2): Pedagogiska miljöer i förskolan 3hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 22 mars, kl. 17.00 samt 26 april, kl. 17.00
  *Deltagande i examinerande seminarium: 24 april, kl. 14.30

  Delkurs 3 (MOM3): Drama - gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2hp
  Enstaka frånvarotillfällen kan tas igen genom deltagande i omexaminerande dramaverkstad. 
  *Aktivt deltagande i dramaverkstad: 24 april, kl. 9.00

  Delkurs 4 (MOM4): Lek, lärande och undervisning i förskolan 8,5hp
  *Individuell skriftlig uppgift: 1 mars, kl. 17.00 samt 8 maj, kl. 17.00 
  Vid betyget fx efter inlämning 1/3: inlämning 4 april, kl. 17.00
  Vid betyget fx efter inlämning 8/5: inlämning 5 juni, kl. 17.00

  Kompensationsuppgifter vid frånvaro från seminarier för studenter antagna tidigare terminer: 21 mars, kl. 17.00 samt 8 maj, kl. 17.00 

  Examinator

  Vårterminen 2024: Klara Dolk, e-post:  klara.dolk@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg:
  Kursansvarig: Gudrun Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören:
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen