Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. I kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning.

Genus, jämställdhet och andra mångfaldsfrågor samt barns delaktighet/inflytande belyses som en del av förskolans värdegrund. Kursen tar upp förskolans pedagogiska miljö det vill säga den fysiska och diskursiva: barnsyn, organiseringen av tid, rum och material, samt dess betydelse för barns lek och lärande.

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser via drama/gestaltande arbetssätt samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB107Y.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT23: vecka 35-44 (28/8 – 1/11)
  VT24: vecka 3-13 (15/1 - 25/3)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning HT23 (140 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Exempel studieplanering - kursen UB107Y/UB33UU

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg
  Kursansvarig: Gudrun Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, grupparbete och individuellt arbete. Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro från seminarium 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 kan tas igen genom skriftlig kompensationsuppgift. Kompensationsuppgifter och instruktioner för inlämning publiceras via kursens sajt i Athena.

  Frånvaro från seminarium 3 och 10: Vid seminarium 3 och 10 sker examination. Frånvaro innebär därför omexamination. Se information under rubriken Examination,

  Frånvaro från dramaverkstad 1, 2 och 3: Vid dramaverkstad 1, 2 och 3 sker examination. Frånvaro innebär därför omexamination. Se information under rubriken Examination.

  Kommunikation sker också via universitetets lärplattform Athena.

  Information om hur undervisningen är uppbyggd finns under planeringar/innehåll på Athena. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Examination

  Examinationstillfälle HT23

  Ordinarie examinationstillfälle för studenter antagna HT23:
  Delkurs 1: Förskolans uppdrag och förskollärares värdegrund 2,5hp
  Delkurs 2: Förskolans uppdrag - omsorg, lek, lärande och undervisning 8,5hp
  Delkurs 3: Drama - gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2hp
  Delkurs 4: Förskolans pedagogiska miljöer 3hp

  Delkurs 1
  *Muntlig gruppuppgift redovisas vid seminarium 3, (se schemat).
  *Individuell skriftlig uppgift: 13 september, kl 17.00.
  Delkurs 2:
  *Individuell skriftlig uppgift: 13 oktober, kl. 17.00. FX lämnas in 10/11 kl. 17.00
  Delkurs 3:
  *Aktivt deltagande vid kursens samtliga dramaverkstäder (se schemat).
  Delkurs 4
  *Muntliga reodvisning på seminarium 10, (se schemat)
  *Individuell skriftlig uppgift: 1 november, kl. 17.00

  Inläming av kompensationsuppgifter vid frånvaro för studenter antagna HT23: 1 november, kl. 18.00

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter antagna HT23:

  Delkurs 1
  *Muntlig gruppuppgift 28 november, kl 09.00 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 6 oktober)
  *Individuell skriftlig uppgift: 30 november, kl 17.00

  Delkurs 2
  *Individuell skriftlig uppgift: 13 december, kl 17.00

  Delkurs 3
  *Aktivt deltagande i omexaminerande dramaverkstad: 28 november, kl 13.00 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 27 november, uppge vilken omexaminerande dramverkstad du ska deltaga i).

  Delkurs 4 
  *Muntlig uppgift: 28 november, kl 10.30 (anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast 27 november)
  *Indviduell skriftlig uppgift: 30 november, kl. 17.00

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter antagna tidigare terminer.

  Examinationer och kompensationsuppgifter hämtas på athenasidan för den termin då du läste kursen på ordinarie plats i programmet. Inlämning sker på innevarande termins athenasida, som du får behörighet till efter det att du anmält dig till omexamination. 

  Delkurs 1: 
  *Individuell skriftlig uppgift: 13 oktober samt 30 november kl. 17.00
  *Muntlig gruppuppgift: 28 november, kl 09.00
  Anmäl inlämning/deltagande till brian.davies@buv.su.se, senast den 11 oktober samt 22 november

  Delkurs 2: 
  *Individuell skriftlig uppgift: 1 november, kl. 17.00 samt 30 november, kl.17.00
  *Muntlig redovisning: 28 november, kl. 10.30
  Anmäl inlämning/deltagande till brian.davies@buv.su.se, senast den 30 oktober samt den 22 november

  Delkurs 3: 
  *Aktivt deltagande i dramaverkstad: 28 november, kl. 13.00
  Anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 22 november, uppge vilken dramaverkstad du ska deltaga i.

  Delkurs 4: 
  *Individuell skriftlig uppgift: 13 oktober, kl. 17.00 samt 13 december, kl.17.00 
  Anmäl inlämning till brian.davies@buv.su.se, senast den 9 oktober samt den 9 december

   

  Kompensation vid frånvaro från seminarier för studenter antagna tidigare terminer:
  1 november kl. 17.00 samt 18 december kl. 17.00

  Frånvaro från seminarium 2, 3, 5, 6, 7 och 9 kan tas igen genom en skriftlig kompensationsuppgift. Kompensationsuppgifter och instruktioner för inlämning publiceras via kursens sajt i Athena. 

  Anmäl inlämning av kompensationsuppgifter till brian.davies@buv.su.se 

   

  Examinator

  Höstterminen 2023: Klara Dolk, e-post: klara.dolk@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Studiegång - Klicka på länken och titta under 'Programmet studiegång'

  Stöd och service för studenter 

  VFU

  Studera med funktionsnedsättning

  Studie- och språkverkstaden

 • Kontakt

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg:
  Kursansvarig: Gudrun Hellström, e-post: gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören:
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen