Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV

 • 16 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin2.

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. I kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning.

Genus, jämställdhet och andra mångfaldsfrågor samt barns delaktighet/inflytande belyses som en del av förskolans värdegrund. Kursen tar upp förskolans pedagogiska miljö det vill säga den fysiska och diskursiva: barnsyn, organiseringen av tid, rum och material, samt dess betydelse för barns lek och lärande.

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser via drama/gestaltande arbetssätt samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB107Y.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT20: vecka 4-13 (20/1 - 25/3)
  HT20: vecka 36-45 (31/8 – 4/11)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning UB107Y-UB33UU_HT20 (369 Kb) .

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, grupparbete och individuellt arbete. OBS: I HT20 ska seminarier 1 och 6 och en dramaverkstad ske på campus och resten är webbaserat, till exempel via Zoom. 
  För mer information klicka på schemat UB33UU.

  Kommunikation sker också via universitetets lärplattform. Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB33UU VT20

   

  Examination

  Examinationstillfälle HT20
  Ordinarie examinationstillfälle antagna HT20:

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift (MOM1): 12 oktober, kl 17.00.
  Delkurs 2: Deltagande i examinerande seminarium: v10 (se schemat)
                      Individuell skriftlig uppgift (MOM2): 19 oktober, kl. 17.00
  Delkurs 3: Verkstäder (drama), 2 hp: Se schemat för respektive grupp.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift (MOM4): 4 november, kl. 17.00

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle antagna HT20:
  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift (MOM1): 23 november, kl 17.00.
  Delkurs 2: Individuell skriftlig uppgift (MOM2): 25 november, kl 17.00.
             Muntlig redovisning (MOM2): 30 november, kl. 15.30 - 16.30.
  Delkurs 3: Drama uppsamling (MOM3): 30 november, kl 09:00 - 12:00.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift (MOM4): 16 december, kl 17.00.

  Anmälan till omexaminationsseminarium görs via e-post till brian.davies@buv.su.se:
  - Delkurs 1, muntlig gruppuppgift, senast 19/10
  - Delkurs 2, deltagande i examinerande seminarium, senast 16/11
  - Delkurs 3, deltagande i verkstäder, senast 16/11


  Tillfälle för omexamination för studenter som läst tidigare terminer
  Senast 17 december 2020, kl. 17.00 - EXA1/MOM1, EXA2/MOM2 och EXA4/MOM4.
  Anmälan till brian.davies@buv.su.se senast 10/12.

  Examinator

  Vårterminen 2020: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT20 schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen