Profiles

Klara Dolk. Foto: Niklas Björnling

Klara Dolk

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post klara.dolk@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 458
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är utbildad förskollärare och har sedan jag först började arbeta i förskolan 1999 haft ett stort engagemang för frågor som rör genuspedagogik, likabehandling och normkritiska perspektiv. Jag disputerade 2013 med avhandlingen "Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan", som berör dessa frågor i relation till barns motstånd, och frågorna genomsyrar även min undervisning på förskollärarutbildningen.

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden inom förskollärarprogrammet: pedagogiska miljöer, barns uppväxtvillkor och förskolans uppdrag, metod- och teoriförberedande kurser inför självständigt arbete samt handledning av självständiga arbeten.

Forskning

Nyckelord

Genuspedagogik, förskolans värdegrund, likabehandling, barns rättigheter, komplicerande genuspedagogik, normkritisk pedagogik

Forskningsintressen

Genuspedagogik och normkritisk pedagogik i förskolan, spänningar och konflikter mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete, förskolans möte med social utsatthet i samhället.

Föreläsningar på webben

Bångsyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd

Media

"Pojkarna tvingas inte att vara flickor", Aftonbladet, 2014-01-28.

Intervju i Aktuellt, SVT, 2014-01-15.

"Bångstyriga barn utmanar genuspedagogik", Svenska Dagbladet, 2014-01-08.

"Förklädd maktkamp", Skolporten magasin, #4 2013.

"Makt, normer och delaktighet en utmaning för förskolan", Skolverket, 2013-12-13.

"Dra nytta av barnens protester", Tidningen Förskolan, 2013-12-09.

"Bångstyrigt jämställdhetsideal", recension i Pedagogiska magasinet, 2013-11-21. 

"Om maktrelationen mellan förskollärare och barn", Skolporten, 2013-10-31.

"Bara bara ben", Helsingborgs dagblad, 2013-10-29.

"Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken", Genusskolan.se, 2013-10-21.

"Inte så lätt ändra normer", Sydsvenskan, 2013-10-01.

"Förskolans valresultat", Expressen Kultur, 2013-09-03.

"Barns motstånd är ett friskhetstecken", Fria Tidningen, 2013-08-29.

"Se bortom strukturerna", Tidningen Förskolan, 2013-08-17.

"Pedagogik för en friare värld", Fria Tidningen, 2011-11-10.

"Här deltar barnen i förskolans jämställdhetsarbete", Genusskolan.se, Nationella sekretariatet för genusforskning, 2011-11-08.

Omnämnande:

"Barnen tar adjö i litteraturen", DN Kultur, 2013-11-30.

"Släpp forskarna loss", Aftonbladet Kultur, 2013-11-11.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa