Profiles

Klara Dolk. Foto: Niklas Björnling

Klara Dolk

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post klara.dolk@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 458
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är utbildad förskollärare och har sedan jag först började arbeta i förskolan 1999 haft ett stort engagemang för frågor som rör genuspedagogik, likabehandling och normkritiska perspektiv. Jag disputerade 2013 med avhandlingen Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan, som berör dessa frågor i relation till barns motstånd, och frågorna genomsyrar även min undervisning på förskollärarutbildningen.

Just nu (2019-2021) arbetar jag med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: "Förskolans möte med 'tiggare'. Social utsatthet i samhället som en pedagogisk och etisk fråga". 

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden inom förskollärarprogrammet: pedagogiska miljöer, barns uppväxtvillkor och förskolans uppdrag, metod- och teoriförberedande kurser inför självständigt arbete samt handledning av självständiga arbeten.

Forskning

Nyckelord

Genuspedagogik, förskolans värdegrund, likabehandling, barns rättigheter, komplicerande genuspedagogik, normkritisk pedagogik

Forskningsintressen

Genuspedagogik och normkritisk pedagogik i förskolan, spänningar och konflikter mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete, förskolans möte med social utsatthet i samhället.

Föreläsningar på webben

Bångsyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd

Media

"Pojkarna tvingas inte att vara flickor", Aftonbladet, 2014-01-28.

Intervju i Aktuellt, SVT, 2014-01-15.

"Bångstyriga barn utmanar genuspedagogik", Svenska Dagbladet, 2014-01-08.

"Förklädd maktkamp", Skolporten magasin, #4 2013.

"Makt, normer och delaktighet en utmaning för förskolan", Skolverket, 2013-12-13.

"Dra nytta av barnens protester", Tidningen Förskolan, 2013-12-09.

"Bångstyrigt jämställdhetsideal", recension i Pedagogiska magasinet, 2013-11-21. 

"Om maktrelationen mellan förskollärare och barn", Skolporten, 2013-10-31.

"Bara bara ben", Helsingborgs dagblad, 2013-10-29.

"Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken", Genusskolan.se, 2013-10-21.

"Inte så lätt ändra normer", Sydsvenskan, 2013-10-01.

"Förskolans valresultat", Expressen Kultur, 2013-09-03.

"Barns motstånd är ett friskhetstecken", Fria Tidningen, 2013-08-29.

"Se bortom strukturerna", Tidningen Förskolan, 2013-08-17.

"Pedagogik för en friare värld", Fria Tidningen, 2011-11-10.

"Här deltar barnen i förskolans jämställdhetsarbete", Genusskolan.se, Nationella sekretariatet för genusforskning, 2011-11-08.

Omnämnande:

"Barnen tar adjö i litteraturen", DN Kultur, 2013-11-30.

"Släpp forskarna loss", Aftonbladet Kultur, 2013-11-11.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Avhandling (Dok) Bångstyriga barn
  2013. Klara Dolk (et al.).

  In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. The study’s aim is to examine the tensions and conflicts that occur in this context. How are the power relations between adults and children expressed and negotiated? Which possibilities do children have for participation, for resistance, and for creating something new? On a more general level, the study intends to examine democracy in the context of the educational work in question. It hopes to contribute to a discussion about the democratic implications of our understanding of “children” and “adults”, both in the preschool context and in society at large. This also concerns children’s and adults’ possibilities to step outside of preconceived frames and engage in processes of transformation.

  As a methodological approach I have followed fundamental values education in a selected preschool for one school year. I did an ethnographic field study, in which I observed the preschool’s regular activities. I also had separate meetings with the teachers, during which we discussed the children’s possibilities to participate in fundamental values education, drawing inspiration from action research. As a theoretical departure point, and in order to investigate the power relations between adults and children, I use poststructuralist and feminist theory, with a particular interest in power, norms, and participation. I put the focus on children’s resistance and on “unruly children”, who, I argue, challenge us to revisit and improve our educational aspirations in gender equity, social equality, and participation.

 • 2013. Klara Dolk. Tam-Revy 17 (2), 10-11

  I läroplanen står det att förskolan ska arbeta för att barnen ska utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar. Som en viktig del i förskolans demokratifostran betonas barns rätt till inflytande och delaktighet. Men vad händer när barnen gör motstånd mot de demokratiska arbetsformerna och vill ha inflytande över "fel" saker?

 • 2011. Klara Dolk. Lambda Nordica 16 (4), 112-117
 • 2011. Klara Dolk. En rosa pedagogik
 • 2009. Klara Dolk. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood 7 (2), 4-15
 • 2011. Klara Dolk. En rosa pedagogik
 • 2010. Klara Dolk. Barnehagefolk 27 (4), 38-43
Visa alla publikationer av Klara Dolk vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa