Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Framträdande och retorik

Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och medkunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal.

Kursen ger dig övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang. Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik. Kursens teoretiska del behandlar retorik, samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen.

Aspekter på roller och maktrelationer behandlas. I kursens praktiska del utvecklar du din retoriska kompetens inom talgenrer och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom egna framträdanden och analys av andras framträdanden.