Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

 • 12 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 3.

Kursen utgår från ett utforskande och projektinriktat arbetssätt med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Ämnesinnehållet knyts till didaktiska frågor samt relevant teoribildning. Fokus ligger på barnens lärprocesser där barns frågor, utforskande och meningsskapande kopplas till ett ämnesinnehåll.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 36-46 (31/8-7/10+5/11-13/11)
  VT20: vecka  4-14 (20/1-28/2 + 26/3-3/4)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning HT20 (612 Kb)
  Kursbeskrivning VT20 (628 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen, laborationer och exkursioner. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro ska kompenseras genom deltagande i andra kursgrupper under aktuell termin eller under följande terminer.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Examination

  Examinationstillfälle HT20:

  Kursens del Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 13 november, kl 17
  - Individuell muntlig redovisning, vecka 41 (se schema)

  Kursens del Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift: 13 november, kl 17
   

  Omexaminationstillfälle HT20: 

  Kursens del Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 18 december, kl 17
  - Individuell muntlig redovisning, vecka 46. Anmälan sker till kursadministratör.

  Kursens del Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift: 18 december, kl 17
   

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst tidigare terminer

  • 13 november

  Anmäl dig till kursadministratör!

  Examinator

  Höstterminen 2020: Bodil Halvars, epost: bodil.halvars@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema grupp 1 - HT20
  Schema grupp 2 - HT20
  Schema grupp 3 - HT20
  Schema grupp 4 - HT20
  Schema grupp 5 - HT20
  Schema grupp 6 - HT20

   

  Schema VT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se
   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning