Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet

Förskolebarn äter mellanmål
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar förskolans ansvar att möjliggöra alla barns delaktighet, lek samt utveckling och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass, i enlighet med nationella och internationella styrdokument. Kursen ger fördjupade kunskaper i hur pedagoger i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i förskolans verksamhet. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt projektarbete i grupp. Kursens seminarier (inklusive seminarium-grupparbete) är obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga och framförallt komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen. Föreläsningsreferenser kan med fördel göras i den individuella examinationen.
  • Seminarium-Grupparbete; i studentarbetslaget behandlas främst föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför fördjupningsuppgiften gällande funktionsvariation. Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse gällande varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • Seminarium där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • TAKK-undervisning, för att börja bekanta oss med TAKK -tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, reflektion och analys, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  • Skönlitterär bok- för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsvariation eller av utsatthet.
  • Athena, en webbplattform, som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Kursen förutsätter närvaro. Kursens seminarier ar obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. För detaljerad information se kursens studiehandledning.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Anders Fjällhed, anders.fjallhed@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Anders Fjällhed - anders.fjallhed@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se