Under utbildningen

Under din utbildning kan du i bland behöva extra resurser. Det kan röra sig om allt från mallar och blanketter till någon att prata med för att få praktisk hjälp. Här har vi listat några av de stöd som finns för att du ska kunna klara dina studier och få en så bra tid hos oss som möjligt.

Under utbildning
Foto: Niklas Björling 
 

Studieinformation

Här kan du bland annat läsa om vilka stödresurser som finns vid institutionen och Stockholms universitet. Och få reda på vad som gäller om du vill ansöka om tillgodoräknande, göra studieavbrott eller få studieuppehåll.

Varje ordinarie examination följs av två omexaminationer. Om du behöver delta vid en omexaminationkrävs anmälan via Ladok, inför omexaminationstillfället.

Anmälningstillfällen är enbart synligt för registrerade studenter både på startsidan i Ladok och under ”examinationstillfällen”. Om du är registrerad men ändå inte ser anmälningsperiod i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för ditt program eller kurs: Kontakt

Om du behöver delta i ytterligare omexaminationer, för att uppnå godkänt resultat, eller om du inte haft möjlighet att delta i kursens schemalagda omexaminationer hänvisar vi dig till att läsa mer nedan på Anmälan till omexamination –för återvändande student.

Information om anmälan och sista-datum meddelas via lärplattformen Athena. Anmälningsperiod framgår även i Ladok efter att kursen har börjat, och stänger alltid fem dagar innan inlämningsmappen öppnar. Inlämningsmappen syns enbart för dig som är anmäld.

Om du har frågor kontakta utbildningsadministratören för din kurs. Här hittar du aktuella kontaktuppgifter. Här hittar du aktuella Kontaktuppgifter.

Har din kurs omexaminationstillfällen passerat  - eller behöver du ytterligare examinationstillfälle för att uppnå godkänt resultat på din kurs? 

Vi erbjuder tre fasta omexaminationstillfällen per läsår där du som har oavslutade kurser hos oss har möjlighet att examineras färdigt på din kurs. För att delta krävs att du anmält dig till aktuellt omexaminationstillfälle.

Alla studenter som efter kursers ordinarie schemalagda examinationer hänvisas till omexamination för uppsamlingstillfälle. 

Vi erbjuder följande omexaminationstillfällen VT22 och HT22:

1 april 2022
Anmälningsperiod: 15 februari - 15 mars 2022

3 oktober 2022
Anmälningsperiod: 15 augusti - 15 september 2022

1 december 2022
Anmälningsperiod: 15 oktober - 15 november 2022

I din anmälan behöver följande framgå:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Kurskod på kursen du vill examineras på
  • Delkurs/namn på examinationen 

Skicka anmälan till studentexpedition@specped.su.se senast sista anmälningsdag för respektive examinationstillfälle. 

 

 

Hur gör jag om jag vill byta från studier på helfart till halvfart, eller tvärtom?

Du söker om via Antagning.se senast gällande ansökningsperiod, till den studietakt du önskar. Det går inte att byta mitt i ett läsår. När du blivit antagen och registrerad ansöker du om att tillgodoräkna dig dina tidigare studier.

När du har skrivit din uppsats och blivit godkänd har du möjlighet att lägga upp en digital kopia i DiVA. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta institutionen först.

Vad har andra studenter skrivit om?

I publikationsdatabasen DiVA, som Stockholms universitetsbibliotek ansvarar för, kan du hitta några uppsatser som våra tidigare studenter har skrivit.
Sök i DiVA

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel – som fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon – eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Läs mer om fusk, plagiering av text och om disciplinärenden

Mall för examensarbete

När du skriver en uppsats ska du använda dig av den mall för uppsatser som finns. Observera att mallens fram- och baksida ska användas men själva upplägget och formateringen i övrigt sker i samråd med din handledare.

Uppsatsmall

Har du frågor angående wordmallen för studenter kan du kontakta:
Studie- och språkverkstad eller Vägledning för dig som skriver uppsats.

Examensarbete parvis

Inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet skriver alla examensarbete två och två. Om du av speciella skäl önskar skriva enskilt behöver du ansöka om det först hos studierektor vid institutionen senast 1 september inför kommande läsår.

Anhållan om avsteg från regeln om att skriva examensarbete parvis (349 Kb)

Blankett skickas digitalt till: registrator@specped.su.se eller i pappersform till: 

Registrator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Ändring av mejladress

Gå in i din kontohantering och kontrollera att du har rätt e-postadress angiven! Det underlättar för lärare och administration i de fall vi behöver mejla ut exempelvis Zoom-länkar. För mer information, se nedanstående länkar. 

E-post för studenter

Aktivera e-postlåda i Office 365 för studenter

Vid problem, kontakta Helpdesk via Serviceportalen.

Athena

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Athena studentguide - från IT-avdelningen (3469 Kb)

Zoom

Zoom är en e-mötestjänst för studenter och medarbetare på Stockholms universitet. Verktyget ger dig tillgång till chat, grupparbeten, handledning, seminarier och föreläsningar. Titta gärna på video om hur du arbetar i Zoom.

Biblioteket

På bibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier. Läs mer om bibliotekets resurser

Studera med funktionsnedsättning

För tillgång till särskilt stöd ansök hos studentavdelningen: Studera med funktionsnedsättning

Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du också välkommen att kontakta studievägledare.

Studie- och språkverkstad

På Studie- och språkverkstaden har du möjlighet att förbättra din studieteknik och ditt skrivande. Läs mer om vad du kan få hjälp med på Studie- och språkverkstad.
 

Kan jag studera med funktionsnedsättning?

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. 

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. Logga in i systemet Ansökan i NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare) och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning.

Ansökan i NAIS

Studieavbrott kan anmälas direkt i Ladok för studenter. Under ”Aktuell utbildning” väljer du den kurs du vill göra avbrott på och klickar på ”Deltagande på kursen" där du kan välja att göra avbrott. Meddela institutionen via mejl till aktuell funktionsadress att avbrott har gjorts. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontakt.

Avbrott inom tre veckor från kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att du kan söka kursen igen via Antagning.se. Avbrott senare än tre veckor innebär att du behöver kontakta institutionen för att omregistreras på kursen, vilket endast kan göras i mån av plats. 

Du kan även begära studieavbrott genom att skicka in blankett  Anmälan om studieavbrott (159 Kb) . Blanketten skickas till registrator och verkställs från och med det datum som blanketten inkommit. 

Studieuppehåll kan göras först när du har påbörjat dina studier. Är du antagen och vet att du inte kan påbörja dina studier ska du ansöka om anstånd med studiestarten. Läs mer om anstånd på sidan Ny student.

Ansökan om studieuppehåll görs via blankett som du hittar nedan. Blanketten skickas till registrator via mejl och uppehållet verkställs från och med det datum som anges i ansökan. Slutdatum för studieuppehållet ska också anges. Normalt beviljas studieuppehåll endast ett år i taget men längre studieuppehåll kan göras till exempel på program som inte startar varje år. Förlängning av studieuppehåll görs genom ny ansökningsblankett.

Universitetets regler om studieuppehåll och information om hur beslut överklagas hittar du på Avbryta studie och uppehåll.

Blankett för ansökan om studieuppehåll (554 Kb)

Du som är antagen som student vid Stockholms universitet kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs eller delkurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till och inte vill läsa samma kursinnehåll igen. 

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok för studenter. Läs mer om Tillgodoräknande

 

När du vill återuppta dina studier behöver du ansöka om det senast 15 juni respektive 1 december, beroende på om du vill börja studera till höst- eller vårterminen. Du ansöker om återupptagande av studier genom att fylla i:

Blankett för ansökan om återupptagande (225 Kb)

Blanketten skickar du till registrator

Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, utförs som obligatorisk del inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen som är påbyggnadsutbildningar med 90 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå för redan examinerade lärare med minst tre års arbetslivserfarenhet.

Läs mer om Verksamhetsförlagda fältstudier - VFF.

 

Kontakt

Har du frågor som gäller din utbildning? Vänd dig till din lärare, kursadministratör eller studievägledare.

Utbildningsadministration
Studievägledning - specialpedagog- och speciallärarprogrammet, Lärarlyftet och internationellt
Studievägledning - lärarprogram- och fristående kurser, master-fristående kurser, SPATO och VFF
På denna sida