Konferenser och seminarier

Våra forskningsseminarier i specialpedagogik är öppna i första hand för doktorander, forskare och lärare med intresse för specialpedagogisk forskning.

 

Specialpedagogens dag är ett årligt evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar.

Läs mer om Specialpedagogikens dag.

På denna sida