Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för examen vara uppfyllda.

Olika examina i specialpedagogik
Foto: Ing-Marie Andersson

 

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

För en speciallärarexamen krävs 90 hp enligt nedan: 

Kurs 1: 30 hp 

Specialpedagogik som tvärvetenskap  (UQ1SPL)

Kurs 2: 30 hp

Speciallärarens yrekesspecifika kompetenser, specialiseringar mot:
a) matematikutveckling (UQ2MAT)
b) språk, läs- och skrivutveckling (UQ2SPR)
c) utvecklingsstörning (UQ2UTV)
d) dövhet eller hörselskada (UQ2DOV)
e) synskada (UQ2SYN)

Kurs 3: 15 hp 

Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning (UQ3SPL)

Kurs 4: 15 hp

Självständigt arbete (UQ4SPL)

Examensbeskrivning enligt högskoleförordningen

För en specialpedagogexamen krävs 90 hp enligt nedan:

Kurs 1: 30 hp 

Specialpedagogik som tvärvetenskap  (UQ1SPL)

Kurs 2: 30 hp 

Specialpedagogens yrekesspecifika kompetenser (UQ2SPP)

Kurs 3: 30 hp

Att forska inom specialpedagogik (UQ3SPP)

Examensbeskrivning enligt högskoleförordningen

För en masterexamen i Specialpedagogik behöver du godkänt resultat på följande, eller motsvarande, kurser:

 • Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogik i policy och praktik, 15hp 
 • Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogikens historiska och teoretiska grund, 15 hp 
 • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik, 7,5 hp 
 • Vetenskaplig metod inom specialpedagogisk forskning, 15 hp
 • Självständigt arbete för masterexamen i specialpedagogik, 30 hp*

Valbara kurser:

 • Valbar metodkurs på avancerad nivå om 7,5 hp
 • Valbara kurser om minst sammanlagt 15 hp från fastställd lista
 • Valfria kurser om 15 hp

* Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om du redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom specialpedagogik eller motsvarande från utländsk utbildning. 

Har du en speciallärarexamen alternativt en specialpedagogexamen? 

Då krävs följande för masterexamen i specialpedagogik:

Du som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen om 90 hp på avancerad nivå har möjlighet att använda stora delar av din tidigare utbildning i en masterexamen i specialpedagogik. De kurser som krävs för att få en masterexamen är då följande:

 • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik 7,5 hp 
 • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik 15 hp 
 • Självständigt arbete 15 hp 

För en masterexamen i Specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd behöver du godkänt resultat på följande, eller motsvarande kurser:

 • Tillämpad beteendeanalys I - Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, AN, 7,5 hp
 • Tillämpad beteendeanalys III - Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, AN, 7,5 hp 
 • Tillämpad beteendeanalys V - Evidens granskning och kvalité; kultur och etik AN, 7,5 hp 
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod, AN, 7,5 hp 
 • Vetenskapsteori och kvantitativ metod, AN, 7,5 hp 
 • Examensarbete i specialpedagogik, AN, 30 hp 

Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års studier på heltid och avslutas med en doktorsexamen. Det går också bra att läsa till en licentiatexamen, vilken omfattar två års studier på heltid. Totalt omfattar utbildningen 240 hp och består av en kursdel (90 hp) och en avhandlingsdel (150 hp). För licentiatexamen gäller 45 hp respesktive 75 hp.

Här hittar du examensregler för dig som börjat studera innan HT16:

Examensregler

 

Kontakt

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera, kontakta vår studentexpedition. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter och vilken utbildning det gäller. 

Studievägledare (vikarierande)
Studievägledare
Studievägledare masterprogrammet SPATO
På denna sida