Forskningsämnen

Vid Specialpedagogiska institutionen bedriver vi forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt som speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för bemötande och anpassning ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde