Om oss

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet är unik i sitt slag – det är Sveriges enda institution som exklusivt arbetar med specialpedagogik.

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera discipliner som didaktik, psykologi, pedagogik, sociologi, logopedi och arbetsterapi.

Som vetenskapligt ämne behandlar specialpedagogiken villkor för delaktighet och lärande ur perspektiven samhälle, organisation, grupp och individ.

I samband med sammanslagning med lärarhögskolan år 2008 inrättadesSpecialpedagogiska institutionen.

Institutionen i siffror

  • 2500 studenter, drygt
  • Cirka 100 anställda
  • 54 lärare varav 7 professorer och 25 fast anställda lektorer
  • 25 aktiva doktorander varav 19 anställda
  • 20 medarbetare inom verksamhetsstöd
  • 2 postdoc 
 

Specialpedagogikens dag

Specialpedagogens dag är ett årligt evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar.

Specialpedagogikens dag 2024

Arkiv - Specialpedagogikens dag

 

Historik om Specialpedagogiska institutionen

Institutionen bildades vid Stockholms universitet 1 januari 2008 när Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm slogs samman.

Specialpedagogiska institutionen
Bild: Björn Dalin

Innan dess var specialpedagogik placerat på Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Fram till och med 2007 disputerade institutionens doktorander i pedagogik men från år 2008 är Stockholms universitet det enda universitetet i Sverige som har forskarutbildning i ämnet specialpedagogik. 

Läs mer om Specialpedagogiska institutionens historia

 

Institutionen på ny adress

Under hösten 2022 har Specialpedagogiska institutionen flyttat till lokaler i det nybyggda Albanoområdet på Norra Djurgården. Vår besöksadress är Albanovägen 28.

Albano

 

På denna sida