Studenter med lärare

Nyheter

Kalender

15

februari

Viktiga datum

Specialpedagogiska institutionen
Första ansökningsdag
Specialpedagogiska institutionen
Första ansökningsdag

till speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

15

mars

Viktiga datum

Specialpedagogiska institutionen
Sista ansökningsdag
Specialpedagogiska institutionen
Sista ansökningsdag

Till speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Första ansökningsdag till våra andra kurser och program.

15

april

Viktiga datum

Specialpedagogiska institutionen
Sista ansökningsdag
Specialpedagogiska institutionen
Sista ansökningsdag

Till kurser och program (utom för speciallärar-och specialpedagogprogrammen som stängdes 15 mars)