Börja forska

Forskarutbildning i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär. Hvuddelen av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen.

Foto: Niklas Björling


Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års studier på heltid och avslutas med en doktorsexamen. Du kan också läsa till en licentiatexamen som omfattar två års studier på heltid. Totalt omfattar utbildningen 240 hp och består av en kursdel (75 hp) och en avhandlingsdel (165 hp). För licentiatexamen gäller 45 hp resp.ektive 75 hp.

 

En del av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen medan du kan kan läsa en del vid andra institutioner och lärosäten. Under hela studietiden får du vetenskaplig handledning, oftast av två handledare.

Utbildningen avslutas med en disputation för doktorsexamen eller ett licentiatseminarium för lic. examen då det vetenskapliga arbetet försvaras på ett offentligt seminarium. Det egna forskningsarbetet är den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik 2022 (410 Kb)

Läs om våra forskarkurser.

 

När en ledig plats finns i forskarutbildningen utannonseras denna på Stockholms universitets webbplats, under Lediga jobb. Generellt sker två utlysningar per år. Ansökningar utanför dessa ansökningsperioder bedöms inte.

Läs mer om Ansökan och antagning.

 

 

Kontakt

På denna sida