Kontakt

Här hittar du kontkaktuppgifter och information om övergripande funktioner vid Specialpedagogiska institutionen.

Postadress

Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks- och leveransadress

Besöksadress: Albanovägen 28 eller Roslagsvägen 30
Handikappanpassad entré: Albanovägen 18 eller Roslagsvägen 30
Leveransadress: Roslagsvägen 28 (godsmottagning)
Hitta till oss

Växel, telefon

08-16 20 00

Faktura och leverantörsinformation

Information till dig som är leverantör

Organisationsnummer

202100-3062
(Stockholms universitet)

 

Ledning och studierektorer

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt
Tf administrativ chef
Administrativ studierektor
Studierektor specialpedagogprogrammet
Studierektor för speciallärarprogrammet
Studierektor för lärarprogramkurser
Studierektor för fristående kurser
Biträdande studierektor
Forskarutbildning
 

Verksamhetsstöd

 

Professorer

 

Docenter

 

Universitetslektorer

 

Adjunkter

 

Postdok

 

Doktorander

 

Amanuens

 

Projektledare

På denna sida