Studera hos oss

Utveckla din förmåga att skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling för alla. Och lär dig att analysera förutsättningar i miljön för att bemöta individers olika behov på bästa sätt.

Studera hos Specialpedagogiska institutionen
Foto: Niklas Björling

Våra specialpedagogiska utbildningar vilar på forskning med en bred tvärvetenskaplig grund som ger dig möjlighet att utveckla din analytiska och pedagogiska förmåga. 

Studier i specialpedagogik bedrivs mot bakgrund av faktorer som: utbildningspolitik, förändringar i samhället, individers sociala situation, funktionsnedsättningar, mångfald och genus. 

Våra utbildningar

 

Specialpedagogik

Legoklossar

Specialpedagogik har en naturlig plats i skolvärden. Ämnet närmar sig lärandet från en vetenskaplig bredd och kan bidra med kunskap även utanför skolans värld.

Läs mer om Specialpedagogik och institutionen

 

Studievägledning

Studievägledarna på institutionen finns för dig som studerar hos oss eller som vill söka till något av våra program eller kurser. 

Kontakt:
Studievägledning och kontakt i utbildningsfrågor

 

Lärande – en ostoppbar urkraft

Att veta varför man tycker på ett visst sätt gör det enklare att styra sina handlingar.

Se filmen om Kristian Lindhe, specialpedagog vid gymnasieskolan Rytmus i Stockholm.

 

Flexibel masterexamen

Det är flexibelt för studenterna. Många är yrkesverksamma och därför ges kurserna på halvfart, men du som vill studera på heltid kan läsa två kurser samtidigt.

Flexibel masterexamen i specialpedagogik

Klara Runnérus

 

 

Forska i specialpedagogik

Du som vill fördjupa dig i forskningsfältet specialpedagogik kan söka forskarutbildning som omfattar fyra års studier på heltid och som avlsutas med en doktorsexamen. 

Utbildningen innehåller 240 hp med en kursdel och en avhandlingsdel. Vissa kurser läser du vid Specialpedagogiska institutionen men du kan också läsa en del vid andra institutioner eller lärosäten. 

Den viktigaste och avgörande delen i utbildningen är ditt forskningsarbete. Under hela studietiden får du vetenskaplig handledning, oftast av två handledare. Utbildningen avslutas med din disputation där du på ett offentligt seminarium försvarar ditt vetenskapliga arbete.
 

Pappa med spädbarn som kryper
Foto: Mostphotos

Några exempel på vad som forskas om just nu på vid Specialpedagogiska institutionen är:

  • tidigt samspel mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar
  • fritiden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
  • utbildningspolitik och reformer inom specialpedagogik
  • läsinterventioner i förskolan

Läs om våra kurser inom forskarutbildning.

 

Fördelaktig ansökningsperiod

Ansökningsperiod för speciallärar- och specialpedagogprogrammen är 15 februari till 15 mars. Det underlättar för planering av tjänstledighet och för rekrytering av vikarier för arbetsgivare.

Den vanliga ansökningsperioden till höstens program och kurser på universitet i Sverige öppnar 15 mars och stänger 15 april. Eftersom studenternas arbetsgivare behöver tid för att planera höstterminen för att ersätta tjänstledig personal har Specialpedagogiska institutionen en tidigarelagd ansökningsperiod vilket betyder stor möjlighet för god framförhållning.

Speciallärarprogram
Specialpedagogprogram

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar kring dina studier. 
Kontakt

Studievägledare (vikarierande)
På denna sida