Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogprogram

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen och har arbetat minst tre år som lärare med lärarexamen.

Lärare i samtal
Foto: Jens Olof Lasthein

Observera att inför höstterminen 2024 kommer specialpedagogprogrammet att uppdateras. Mer information finns på den nya kurssidan.

Utbildningen syftar till att ge akademisk och professionell kompetens till att arbeta förebyggande och bidra till att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.

Som specialpedagog kan du arbeta tillsammans med både personal och ledning och bidra till utveckling av det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i särskilt behov av det.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå,
 • att kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • en fördjupad förmåga att kunna verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
 • att leda utvecklingen av pedagogiskt arbete med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.
 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet, men läses också som två separata delkurser under första och sista terminen. Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat: 

  • uppdragsdrivna uppgifter som bearbetas individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag, - casestudier och  dilemman, 
  • gruppdiskussioner och  gensvarsarbete samt 
  • verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), som sker i samarbete med företrädare för relevanta specialpedagogiska verksamheter. 
  • Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen. 

  Kurser

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap,  UQ1SPP 30 hp

  Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser,  UQ2SPP 30 hp

  Kurs 3: Att forska inom specialpedagogik, UQ3SPP 30 hp

   

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Undervisningen ges under sammanhängande måndagar och tisdagar under termin ett och två. Den tredje terminen har ett mer varierat upplägg med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildningen är huvudsakligen förlagd på campus, men har inslag av digital distansundervisning via mötesplattformen Zoom och lärplattformen Athena. Datum för undervisningsdagarna för nystartade program HT24 kommer att kommuniceras på nya kurssidan innan ansökningsperioden öppnar den 15 februari 2024.
   
  Utbildning med 100 procent studietakt innebär cirka 40 timmar studier per vecka. Studierna består av schemalagd undervisning, egenplanerat arbete i studentarbetslag och individuella studier.
   

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under terminerna ett till fem, cirka en gång per månad. Termin sex har ett delvis mer varierat upplägg med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildningen ges på distans med undervisning via mötesplattformen Zoom och lärplattformen Athena samt med inslag av campusundervisning upp till åtta heldagar per läsår. Datum för undervisningsdagarna för nystartade program HT24 kommer att kommuniceras på nya kurssidan innan ansökningsperioden öppnar den 15 februari 2024.
   
  Utbildning med studietakt 50 procent innebär cirka 20 timmar studier per vecka. Studierna består av schemalagd undervisning, egenplanerat arbete i studentarbetslag och individuella studier.

   

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari -15 mars. Sista kompletteringsdag är den 3 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 21 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare. Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. För att styrka yrkesinfarenhet ska Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet bifogas till din ansökan.

  Har du jobbat tre år eller mer på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då räcker det att bifoga Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet, underskrivet av rektor eller motsvarande.

  Har du jobbat kortare period än tre år på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då behöver du bifoga tjänstgöringsintyg som sammantaget med anställningstiden i Intyget om särskild yrkeslivserfarenhet påvisar att du uppfyller kravet på minst tre års yrkeserfarenhet.

  Tjänstgöringsintygens underskrift, av rektor eller motsvarande, räcker och du behöver inte bifoga ytterligare intygsblankett med nya underskrifter.

  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet Specialpedagogprogrammet:
  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Specialpedagogprogrammet (57 Kb)

   

  Observera att i informationen steg för steg-guiden nedan avser utbildningar med svarskrav på antagningsbeskedet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats på Specialpedagogprogrammet behöver du inte svara ja. Mer information om detta hittar du på ditt antagningsbesked. 

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Specialpedagogprogrammet för HT23 öppnar inte för sen anmälan.

  Webbregistrering för HT23
  Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023. För att fortsätta dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs.

  Reservantagning för HT23
  Reservantagning kommer att starta tidigast 15 augusti 2023.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. 
  Läs mer om:

  Tillgodoräknande

  Webbregistrering 
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats. 
  Läs mer om webbregistrering på utbildningens inledande kurssida 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:

  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se


  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se

   

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.