Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet termin 6.

I kursen behandlas systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i relation till nationella styrdokument och ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kursen behandlar etiska, historiska och politiska aspekter av kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering, bedömning och utveckling. I det ingår att kritiskt granska metoder och deras konsekvenser för verksamheten samt för barns inflytande, lärande och utveckling.

Kursen tar även uppförskollärares ansvar för att leda verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i förhållande till dokumentation, bedömning och utvärdering samt utveckling. Kursen lägger därtill vikt vid att studenten ges tillfälle att arbetamed att identifiera, kommunicera och analysera teoretiska utgångspunkter och möjliga didaktiska konsekvenser i dokumentations- och utvärderingsmetoder. I kursen fördjupar studenten även förståelse förpedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete och utveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: Vecka 14-22 (6/4-3/6)


  Kursbeskrivning VT 22 (245 Kb)

  Under kursen kommer samma grupper (1-6) att användas som tidigare under terminen. 

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, publiceras i samband med kursstart.

   

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, workshop, fältarbete.
  Deltagande vid seminarier, workshop, fältarbete är obligatoriskt. I kursbeskrivningen anges mer detaljer. 

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

  Examination

   

  Datum för inlämning av examination VT22

  MOM1: 22/4–22 kl. 17

  MOM2: 3/6–22 kl. 17

  Beskrivning av examinationens upplägg och betygskriterier publiceras på Athena vid kursstart.

   

  Omexamination

  MOM 1: Senast 3/6-22 kl. 17:00. Inlämning i mappen ”Omexamination 3/6 MOM1 ” i Athena.

  MOM 2: Senast 12/8–22 kl. 17:00. Inlämning i mappen ”Omexamination 12/8 MOM2 ” i Athena.

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Karin Hultman, karin.hultman@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema VT 22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvariga:
  Charlotte Holmberg, epost: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Karin Hultman, e-post: karin.hultman@buv.su.se 

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Erik Florin Persson, e-post: erik.florin.persson@buv.su.se 

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen