Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet termin 6.

I kursen behandlas systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i relation till nationella styrdokument och ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kursen behandlar etiska, historiska och politiska aspekter av kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering, bedömning och utveckling. I det ingår att kritiskt granska metoder och deras konsekvenser för verksamheten samt för barns inflytande, lärande och utveckling.

Kursen tar även uppförskollärares ansvar för att leda verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i förhållande till dokumentation, bedömning och utvärdering samt utveckling. Kursen lägger därtill vikt vid att studenten ges tillfälle att arbetamed att identifiera, kommunicera och analysera teoretiska utgångspunkter och möjliga didaktiska konsekvenser i dokumentations- och utvärderingsmetoder. I kursen fördjupar studenten även förståelse förpedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete och utveckling.