Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet termin 6.

I kursen behandlas systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i relation till nationella styrdokument och ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kursen behandlar etiska, historiska och politiska aspekter av kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering, bedömning och utveckling. I det ingår att kritiskt granska metoder och deras konsekvenser för verksamheten samt för barns inflytande, lärande och utveckling.

Kursen tar även uppförskollärares ansvar för att leda verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i förhållande till dokumentation, bedömning och utvärdering samt utveckling. Kursen lägger därtill vikt vid att studenten ges tillfälle att arbetamed att identifiera, kommunicera och analysera teoretiska utgångspunkter och möjliga didaktiska konsekvenser i dokumentations- och utvärderingsmetoder. I kursen fördjupar studenten även förståelse förpedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete och utveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).
  VT21: vecka 15 – 22 (15/4 – 4/6)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Kursbeskrivning VT21 (172 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, publiceras i samband med kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, workshop, fältarbete.
  Deltagande vid seminarier, workshop, fältarbete är obligatoriskt. I kursbeskrivningen anges mer detaljer. Under VT21 så är undervisningen webbaserad.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle VT21
  MOM 1:
  - Ordinarie examinationstillfälle: inlämning sker senast 3:e maj 2021 kl. 17.00 i mappen Examinationer på kursens Athenasajt.
  - Omexaminationstillfälle: inlämning sker senast 8:e juni 2021 kl. 17.00 i mappen Examinationer på kursens Athenasajt.
  MOM 2:
  - Ordinarie examinationstillfälle: inlämning sker senast 4:e juni 2021 kl. 17.00 i mappen Examinationer på kursens Athenasajt.
  - Omexaminationstillfälle: inlämning sker senast 10:e augusti 2021 kl. 17.00 i mappen Examinationer på kursens Athenasajt. Observera att det delvis är ny uppgift detta omexaminationstillfälle. Se detaljer i kursbeskrivning VT21.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination. 

  Omregistrering studenter från föregående terminer
  Studenter som påbörjade kursen VT20 eller HT20 och önskar omregistrering för att lämna in omexamination ska maila kursadministratör David Lundberg david.lundberg@buv.su.se för anmälan och mer information. Du som har läst kursen tidigare termin kan fortsätta på den uppgift som gällde när du läste kursen om du vill.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Christine Eriksson, e-post: christine.eriksson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  - Schema VT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvariga:
  Christine Eriksson, epost:christine.eriksson@buv.su.se,
  Karin Hultman, e-post: karin.hultman@buv.su.se 

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen