Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lek i förskolan – möten och meningsskapande

Kurskod: UB607Y från VT20 (tidigare UB605Y, UB604Y). Kursen är på grundnivå från VT20 (tidigare avancerad nivå) och ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Kursen syftar till att ge kunskaper om lek som fenomen och lekens flertydighet. I kursen problematiseras lek utifrån filosofiska, teoretiska och didaktiska synsätt. Särskilt fokus i kursen är barns lekkulturer. Andra teman som behandlas i kursen är interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår observationer och analyser av barns lek.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT23: 28/8-27/9

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig här senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT23 (268 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som blir tillgänglig veckan innan kursstart och när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, dramaverkstäder och grupparbeten. Deltagande vid seminarier och dramaverkstäder är obligatoriskt. 

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.
   

  Examination

  Examinationsdatum Individuell skriftlig uppgift

  27/9 2023 kl. 17:00 i mappen ”Examinationer och obligatoriska uppgifter” i Athena.

  För att få möjlighet att lämna in senare krävs att kursansvarig meddelats om ert intyg om pedagogiskt stöd som innefattar längre skrivtid

  Se mer detaljer i kursbeskrivning samt kursens athenasajt.

  Omexamination Individuell skriftlig uppgift
  Deadline 8/11 2023 kl. 17.00  i mappen Planeringar > Examinationer och obligatoriska uppgifter > Omexamination på Athena.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination. 
   

  Omregistrering studenter från föregående terminer
  Studenter som påbörjade kursen tidigare termin och önskar omregistrering för att lämna in omexamination ska, senast en vecka innan inlämningsdeadline, maila kursadministratör David Lundberg david.lundberg@buv.su.se för anmälan och mer information. Inlämningsdatum är samma som för ordinarie studenter (se ovan). För detaljer se kursbeskrivning.

  Examinator

  Höstterminen 2023: Robert Lecusay, e-post robert.lecusay@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Dramagrupper publiceras på kursens Athenasajt vid kursstart.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig: Robert Lecusay, e-post robert.lecusay@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: David Lundberg, david.lundberg@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen
   

  Välkomstbrev HT23 (985 Kb)