Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lek i förskolan – möten och meningsskapande

Kurskod: UB607Y från VT20 (tidigare UB605Y, UB604Y). Kursen är på grundnivå från VT20 (tidigare avancerad nivå) och ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Kursen syftar till att ge kunskaper om lek som fenomen och lekens flertydighet. I kursen problematiseras lek utifrån filosofiska, teoretiska och didaktiska synsätt. Särskilt fokus i kursen är barns lekkulturer. Andra teman som behandlas i kursen är interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår observationer och analyser av barns lek.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).
  VT21: vecka 3 – 8 (18/1 – 22/2)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT21 (246 Kb)  (rev.2021-01-13)

  Välkomstbrev termin 6 (536 Kb)  (rev.2020-12-17)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som blir tillgänglig veckan innan kursstart och när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  VT21:
  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, dramaverkstäder och grupparbeten. Deltagande vid seminarier och dramaverkstäder är obligatoriskt. Observera att kursen är webbaserad och seminarier och föreläsningar sker primärt via Zoom, alternativt är förinspelade. Även dramapassen kommer ske digitalt.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Länk till mer information om hur undervisningen ser ut vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

   

  Examination

  Ordinarie examination individuell skriftlig uppgift
  Inlämning sker senast 2021-02-22 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Omexamination individuell skriftlig uppgift
  Inlämning sker senast 2021-04-01 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Mer information om samtliga examinerande moment i kursen ges i kursbeskrivning VT21

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination. 

  Omregistrering studenter från föregående terminer
  Studenter som påbörjade kursen tidigare termin och önskar omregistrering för att lämna in omexamination VT21 ska, senast en vecka innan inlämningsdeadline, maila kursadministratör David Lundberg, e-post, david.lundberg@buv.su.se för anmälan och mer information. Ovan två deadlinedatum för inlämning gäller även omregistrerade studenter. 

  Examinator

  Vårterminen 2021: Isabelle Letellier, e-post isabelle.letellier@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  - Schema VT21 (med reservation för smärre ändringar innan kursstart)
  Dramagrupper publiceras på kursens Athenasajt vid kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvariga: 
  Alexandra Lundholm, epost: alexandra.lundholm@buv.su.se 
  Isabelle Letellier, epost: isabelle.letellier@buv.su.se 

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen