Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lek i förskolan – möten och meningsskapande

Kurskod: UB607Y från VT20 (tidigare UB605Y, UB604Y). Kursen är på grundnivå från VT20 (tidigare avancerad nivå) och ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Kursen syftar till att ge kunskaper om lek som fenomen och lekens flertydighet. I kursen problematiseras lek utifrån filosofiska, teoretiska och didaktiska synsätt. Särskilt fokus i kursen är barns lekkulturer. Andra teman som behandlas i kursen är interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår observationer och analyser av barns lek.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: Vecka 35 - 39 (29/8 - 30/9)
  VT22: vecka 3 - 8 (17/1 - 21/2)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  - Kursbeskrivning VT22 (162 Kb)

  - Välkomstbrev termin 6 VT22 (533 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som blir tillgänglig veckan innan kursstart och när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, dramaverkstäder och grupparbeten. Deltagande vid seminarier och dramaverkstäder är obligatoriskt. 

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.
   

  Examination

   

  Datum för ordinarie examination respektive omexamination individuell skriftlig uppgift HT22 publiceras senast en månad innan kursstart. 

  Se mer detaljer i kursbeskrivning samt kursens athenasajt.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination. 

  Omregistrering studenter från föregående terminer
  Studenter som påbörjade kursen tidigare termin och önskar omregistrering för att lämna in omexamination ska, senast en vecka innan inlämningsdeadline, maila kursadministratör Erik Florin Persson erik.florin.persson@buv.su.se för anmälan och mer information. Inlämningsdatum är samma som för ordinarie studenter (se ovan). För detaljer se kursbeskrivning.

  Examinator

  Vårterminen och höstterminen 2022: Isabelle Letellier, e-post isabelle.letellier@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  - Schema VT22 (med reservation för smärre ändringar innan kursstart)
  Dramagrupper publiceras på kursens Athenasajt vid kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obs! Inför VT22: Boken "We're friends right" är tillfälligt slut. Alternativ till denna bok är: 

  Corsaro, W. 2015. The Sociology of Childhood. Sociology for a New Century Series. Fourth Edition 55 City Road, London: SAGE Publications, Inc. (Valda delar). Denna bok finns som ebook via SU. Så du behöver inte inhandla den. 
  (Har du redan skaffat "We're friends right" är det såklart ok att du använder den under kursen. De valda delarna från The sociology of childhood and We're friends right motsvarar varandra och omfattar samma begrepp).

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig: Isabelle Letellier, epost: isabelle.letellier@buv.su.se 

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Erik Florin Persson,  e-post: erik.florin.persson@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen