Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lek i förskolan – möten och meningsskapande

 • 8,5 hp

Kurskod: UB607Y från VT20 (tidigare UB605Y, UB604Y). Kursen är på grundnivå från VT20 (tidigare avancerad nivå) och ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Kursen syftar till att ge kunskaper om lek som fenomen och lekens flertydighet. I kursen problematiseras lek utifrån filosofiska, teoretiska och didaktiska synsätt. Särskilt fokus i kursen är barns lekkulturer. Andra teman som behandlas i kursen är interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår observationer och analyser av barns lek

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).
  HT20: vecka 36 – 40 (31/8 – 2/10)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT20 (247 Kb)

  Välkomstbrev termin 6 HT20 (564 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  HT20:
  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, dramaverkstäder och grupparbeten. Deltagande vid seminarier och dramaverkstäder är obligatoriskt.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Ordinarie examination individuell skriftlig uppgift
  Inlämning sker senast 2020-10-02 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Omexamination individuell skriftlig uppgift
  Inlämning sker senast 2020-11-04 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Mer information om samtliga examinerande moment i kursen ges i kursbeskrivning HT20

  Examinator

  Höstterminen 2020: Katarina Lindén, e-post: katarina.linden@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  - Schema HT20 
  Dramagrupper publiceras på kursens Athenasajt vid kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Katarina Lindén, e-post: katarina.linden@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen