Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

Programmet ger dig kunskap om barns och ungas villkor och vardagsliv. Utbildningen behandlar frågor som rör barndom och ungdom, i samtiden och historiskt.

Studenter som sitter och diskuterar kring bord. Foto: Mostphotos/Racorn.
Foto: Mostphotos/Racorn.

Programmet är en mång- och tvärvetenskaplig utbildning inom barn- och ungdomsvetenskap med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Med utgångspunkt i samhälls- och kulturvetenskapliga teorier studeras barns och ungas identitet och relationer i familjen, på fritiden, samt i skolan och andra institutioner. Utbildningen tar också upp hur synen på barndom och ungdom skiftar över tid och rum. 

Du får kunskaper inom barns och ungas uppväxt, livsvillkor och sociala interaktion i samhällsarenor som familj, skola, bostadsområde, media och civilsamhälle samt kritiska perspektiv på hur barn och ungdom formuleras.

Du har möjlighet att styra din profil av utbildningen genom valbara kurser om 30 hp och val av uppsatsämne för examensarbetet om 30 hp. Du kan exempelvis välja att fördjupa dig i ämnen om barn och unga i relation till migration, i relation till kultur eller barn och unga i utsatta livssituationer. Du kan också välja att studera delar av utbildningen utomlands via praktik eller examensarbete.

Från hösten 2022 kan du även välja en inriktning mot fritidshem. Inriktningen barn- och ungdomsvetenskap mot fritidshem ger fördjupade kunskaper kring barns fritid och fritidshem som samhällsarena. 

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem (FRIV)

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap. Huvudområde är barn- och ungdomsvetenskap.

 

 • Programöversikt

  Programmet ges på helfart under två år och omfattar 120 hp.
  Under första terminen får du en introduktion till barn- och ungdomsvetenskapliga teorier, aktuell forskning inom området samt barns och ungas rättigheter.
  Under andra och tredje terminen läggs fokus på metodologi samt metoder som används inom barn- och ungdomsvetenskaplig forskning.
  Du läser också valbara kurser om 30 hp, vilket ger dig en möjlighet att profilera dig och fördjupa dig i ämnen som intresserar dig kopplat till barn- och ungdomsfrågor. Exempel på sådana ämnen är migration, barn i utsatta livssituationer, våld samt barns fritid.

  Du kan också välja att göra fältarbete eller praktik under utbildningens gång. Den sista terminen skriver du ett examensarbete om 30 hp. Både fältarbete och examensarbete kan du välja att göra utomlands. 

  I programmet ingår obligatoriska kurser om 90 hp (varav ett examensarbete om 30 hp). Du läser du valbara kurser om 30 hp sammanlagt.

   

  Valbara kurser - en möjlighet till profilering

  De valbara kurserna ger dig möjligheten att själv profilera dina studier efter ditt intresse. Kurserna ska dock ha koppling till barn och ungdom. Det är även möjligt, efter godkännandet av studierektor, att läsa valbara kurser om sammanlagt 15 hp på avancerad nivå vid andra institutioner vid Stockholms universitet eller vid andra lärosäten.

  Exempel på kurser du kan välja vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen:

   

  År 1

  Termin 1

  Termin 2

  År 2

  Termin 3

  Termin 4

  • Självständigt arbete för masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, 30 hp
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  En masterstudents tankar om utbildningen

  Se Sofi Frid berätta om vad som fick henne att läsa en master i barn- och ungdomsvetenskap.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap kan du arbeta med exempelvis utredning och åtgärder inom kommuner och regioner, strategiskt arbete inom statliga myndigheter och i privat sektor.

  Barn- och ungdomsvetare arbetar ofta inom ideella organisationer som har fokus på barn- och ungdomsfrågor samt barns rättigheter. Kunskaper inom ämnet är också värdefulla inom yrken som (fritids)lärare, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist. 

  Studier på forskarnivå

  Efter avklarad masterexamen är du även behörig att söka till forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap. 

  Läs mer om utbildning på forskarnivå

 • Kontakt

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet.

   

  Mer information och kontakt

  För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig.
  För studievägledning och administrativa frågor kontakta utbildningsadministratören.

  Programansvarig Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
  Utbildningsadministratör