Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teorier inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar tvärvetenskaplig teori kring barn- och ungdom. Betoning ligger på samtida teoribildning inom samhälls- och kulturvetenskap. Kursen berör specifika arenor och institutioner viktiga för barn- och ungdom, men primärt fokus ligger på centrala teoretiska diskussioner i fältet, särskilt kring socialisation, ålder och generation. Även dimensioner som synliggör diversifiering av barn- och ungdom, såsom etnicitet, sexualitet, klass och genus, berörs.

 • Kursupplägg

  Kursen ges höstterminer på helfart (100%).

  HT21: v. 44-48 (1/11-1/12)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad innan kursstart.

  Undervisning

  Undervisning sker i huvudsak genom föreläsningar och seminarier, samt individuell litteraturläsning.

  Undervisning sker via lär- och samarbetesplattformen Athena.

  Examination

  Se instruktioner och datum i din kursbeskrivning.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

  Kursadministratör: Manilla Ernst, e-post: manilla.ernst@buv.su.se