Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teorier inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar tvärvetenskaplig teori kring barn- och ungdom. Betoning ligger på samtida teoribildning inom samhälls- och kulturvetenskap. Kursen berör specifika arenor och institutioner viktiga för barn- och ungdom, men primärt fokus ligger på centrala teoretiska diskussioner i fältet, särskilt kring socialisation, ålder och generation. Även dimensioner som synliggör diversifiering av barn- och ungdom, såsom etnicitet, sexualitet, klass och genus, berörs.