Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

Flera barn som tar en selfie i skolkorridor
Foto: Katja Kircher/Mostphotos

I kursen belyses barns vardagsliv, från barns kamratrelationer och barndomens institutionalisering, till barn i utsatta situationer genom att ställa frågor om barnets rättigheter. Olika syn på barn problematiseras i relation till barn som rättighetsbärare.

Kursen ges som fristående kurs men ges även inom Magisterprogrammet i barnkultur, Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och Magisterprogram i barnets rättigheter.

 • Kursupplägg

  HT23: v. 44-02 (30/10-12/1) 

   

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Publiceras senare.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

  Kursen hette HT21 BKK001 Barns rättigheter som tvärvetenskapligt område. 

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se