Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram i Barnkultur

Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Programmet är unikt och den enda utbildningen i Sverige som leder till en magisterexamen i ämnet barnkultur!

Flicka i superhero klädsel
Foto: Mostphotos/Sunny Studio

Under utbildningen presenteras och diskuteras aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, med syfte att ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15 hp. Praktiken kan förläggas till verksamheter inom barnkulturfältet som exempelvis myndigheter eller kulturinstitutioner såsom bibliotek, teatrar, museer etc. Tidigare studenter har praktiserat vid bland annat Junibacken, Unga Klara och Kulturrådet.

Största delen av utbildningen sker i en liten studiegrupp med nära kontakt till dina handledare och lärare. Du kommer att möta studenter som är i olika faser av sin utbildning  vilket skapar goda förutsättningar för intressant utbyte med andra studenter samt nätverkande.

Programmet leder fram till en Filosofie magisterexamen i barnkultur.

 • Programöversikt

  Programmet ges HT23-VT24 (2023-08-28 - 2024-06-02)

  Programmet består av 45 hp obligatoriska kurser inklusive ett självständigt arbete 15 hp, samt 15 hp valbara kurser.

  Utbildningsgången ser olika ut beroende på studietakt och till viss del på önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad som passar dig bäst.

  I programmet ingår följande kurser:

  Termin 1

   

  Termin 2

  eller

  • kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning

  samt

   

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Programmet anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

  Karriär

  Studenter som läst barnkultur arbetar exempelvis inom:

  • Teater/scenkonstproduktion
  • Konstpedagogik
  • Tjänstemannayrken såsom: kulturhandläggare
  • museum, bibliotek, bokförlag och liknande

  Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

  Det finns också studenter som läser barnkultur för att bredda sin utbildning, som fortbildning, eller utifrån sitt starka engagemang för fältet.

 • Kontakt

  För mer information kontakta cbk@barnkultur.su.se