Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem

Programmet ger dig kunskap om barns och ungas villkor och vardagsliv. Utbildningen behandlar frågor som rör barndom och ungdom, i samtiden och historiskt.

Kvinnliga studenter sitter och diskuterar i studenthuset. Foto: Viktor Gårdsäter.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Programmet är en mång- och tvärvetenskaplig utbildning inom barn- och ungdomsvetenskap med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Med utgångspunkt i samhälls- och kulturvetenskapliga teorier studeras barns och ungas identitet och relationer i familjen, på fritiden, samt i skolan och andra institutioner. Utbildningen tar också upp hur synen på barndom och ungdom skiftar över tid och rum. 

Du får kunskaper inom barns och ungas uppväxtförhållande, livsvillkor och vardagsliv i familj, skola och samhälle samt kritiska perspektiv på hur barn- och ungdom formuleras. Inriktningen barn- och ungdomsvetenskap mot fritidshem ger fördjupade kunskaper kring barns fritid och fritidshem som samhällsarena. 

Du har möjlighet att styra din profil av utbildningen genom valbara kurser om 15 hp och val av uppsatsämne för examensarbetet om 30 hp. Du kan exempelvis välja att fördjupa dig i ämnen om barn och unga i relation till migration, i relation till kultur eller barn och unga i utsatta livssituationer. Du kan också välja att studera delar av utbildningen utomlands via praktik eller examensarbete.

Från hösten 2022 kan du välja mellan masterprogrammet barn- och ungdomsvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap med inriktning fritidshem. 

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (BOUV)

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap. Huvudområde är barn- och ungdomsvetenskap.