Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem

För dig som vill fördjupa eller bredda din kunskap om barns och ungas identiteter, relationer och livsvillkor inom olika vardagsarenor som t ex familj, skola, fritidshem och media. Samt fördjupa dig inom vetenskaplig teori och metod kring forskningsområden om barn, unga och fritidshemmet.

Kvinnliga studenter sitter och diskuterar i studenthuset. Foto: Viktor Gårdsäter.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Programmet är en mång- och tvärvetenskaplig utbildning med en tydlig koppling till det omgivande samhället. Utbildningen tar upp barns och ungas identitet, relationer, rättigheter och livsvillkor inom deras vardagsarenor som t ex familj, skola, fritidshem, bostadsområde och media med utgångspunkt i samhälls- och kulturvetenskapliga teorier. Även kritiska perspektiv på hur barn- och ungdom formuleras, behandlas under utbildningen samt hur synen på barndom och ungdom har skiftat över tid.

Programmets inriktning mot fritidshem ger fördjupade kunskaper kring fritidshemmet som tvärvetenskapligt forskningsområde samt historiska och nutida perspektiv på barns fritid.

Utbildningen fokuserar också på vetenskapliga teorier och metoder inom barn- och ungdomsvetenskap och är förberedande för dig som vill söka vidare till forskarutbildning.

Du har möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom valbara kurser om 15 hp och val av uppsatsämne för examensarbetet om 30 hp. Du kan exempelvis välja att fördjupa dig i ämnen om barn och unga i relation till migration, i relation till kultur eller barn och unga i utsatta livssituationer. Du kan också välja att studera delar av utbildningen utomlands via praktik eller examensarbete. Praktik kan du även göra i Sverige inom ramen för kursen Fältarbete, 15 hp.

För dig som inte vill fördjupa dig specifikt mot fritidshem finns även Masterprogrammet barn- och ungdomsvetenskap.

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (BOUV), 120 hp

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap med huvudområde barn- och ungdomsvetenskap.