Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till fritidshemmet som tvärvetenskapligt forskningsområde

Syftet med masterinriktningen mot fritidshem är att erbjuda en utbildning på avancerad nivå som innebär fördjupade kunskaper kring barns fritid och fritidshem som samhällsarena. Särskilt fokuseras barn i fritidshem samt fritidshemmet som social, pedagogisk och kulturell praktik och arena i barns vardagsliv samt i utbildningssystemet.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 19 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 25 juli från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 5 augusti.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du att tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen i Office 365 för studenter, alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrera dig på din kurs

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 5-13 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen.

Så här webbregistrerar du dig:

Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått något välkomstmejl eller får problem med registreringen så mejla kursadministratören senast sista webregistreringsdag den 13 augusti, så får du hjälp med registreringen. Om du inte hör av dig innan sista registreringsdagen förlorar du din plats.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Om du är antagen eller reservplacerad med villkor

För dig som blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetskraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Du måste uppfylla behörighetskraven vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik

För dig som ska betala studieavgift

Om du ska betala studieavgift får du också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Din betalning måste ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.
Mer om studieavgifter

Om du har frågor gällande antagen med villkor vänligen kontakta:
Antagningsenheten på Stockholms universitet

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad vid första antagningsbeskedet behöver först tacka ja på www.antagning.se senaste 19 juli för att behålla din reservplats. 

Du som står på en reservplats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, och blir antagen tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen. Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Lekande barn utomhus i naturlig klätterställning av trä.
Foto: Lotta Thunholm, Mostphotos.

I denna kurs studeras fritidshemmets uppdrag som institutionell praktik för barns fritid, meningsskapande och omsorg. Verksamhetens uppdrag att arbeta med integration och jämställdhet i fritidshem problematiseras och analyseras. Fritidshemmets utgångspunkt i barns perspektiv och beaktande av barns skiftande uppväxtvillkor belyses genom kritiska perspektiv på organisation, institution och profession. I kursen berörs även barns fritid i bredare bemärkelse för att belysa fritidshemmets möjligheter och position relaterat till barns vardagsliv.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart och är även möjlig att läsa som fristående kurs.

  Höstterminen 2024 ges kursen på distans utan campusträffar. Undervisning sker via e-mötestjänsten Zoom.

  Kursperiod: HT24: 4/11-19/1 2025.

  Kursbeskrivning publiceras här senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

   

  Undervisning

  Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier. Viss litteratur behandlas av kursens deltagare både tillsammans och individuellt. Kursen avslutas med en skriftlig uppgift där du formulerar frågeställningar och fokuserar på ett valt problemområde. Specificerade seminarium är obligatoriska.

  Frånvaro från obligatoriska seminarier kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Vid frånvaro på 50% eller mer av obligatoriska seminarier anses du inte ha gått kursen och måste omregistrera dig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.Omregistering för att delta i undervisningen sker i mån av plats.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
  • Seminarieuppgifter, som bedöms enligt en tvågradig betygskala.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationsuppgifter,fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.

  För information om examination, se kursbeskrivning och Athena.

  Examinator

  Examinator HT24: Anna-Lena Ljusberg

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller lärplattformen Athena kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Anna-Lena Ljusberg

  Kursadministratör: Doris Rehnström