Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till fritidshemmet som tvärvetenskapligt forskningsområde

Syftet med masterinriktningen mot fritidshem är att erbjuda en utbildning på avancerad nivå som innebär fördjupade kunskaper kring barns fritid och fritidshem som samhällsarena. Särskilt fokuseras barn i fritidshem samt fritidshemmet som social, pedagogisk och kulturell praktik och arena i barns vardagsliv samt i utbildningssystemet.

I denna kurs studeras fritidshemmets uppdrag som institutionell praktik för barns fritid, meningsskapande och omsorg. Verksamhetens uppdrag att arbeta med integration och jämställdhet i fritidshem problematiseras och analyseras. Fritidshemmets utgångspunkt i barns perspektiv och beaktande av barns skiftande uppväxtvillkor belyses genom kritiska perspektiv på organisation, institution och profession. I kursen berörs även barns fritid i bredare bemärkelse för att belysa fritidshemmets möjligheter och position relaterat till barns vardagsliv.