Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. Kursen ger översikt av samtida barndoms- och ungdomsstudier, särskilt den "nya" barndomsforskningen, ungdomskulturforskning och transitionsforskning. Grundläggande begrepp och debatter inom fälten introduceras. Kursen syftar till ett normkritiskt, reflekterande förhållningssätt och diskuterar barndom och barns och ungas villkor.