Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. Kursen ger översikt av samtida barndoms- och ungdomsstudier, särskilt den "nya" barndomsforskningen, ungdomskulturforskning och transitionsforskning. Grundläggande begrepp och debatter inom fälten introduceras. Kursen syftar till ett normkritiskt, reflekterande förhållningssätt och diskuterar barndom och barns och ungas villkor.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer på heltid (100%).

  HT23: 28/8 – 27/9

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad innan kursstart.

   

  Undervisning

  Undervisning sker i huvudsak genom föreläsningar och seminarier, samt individuell litteraturläsning.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Se instruktioner och datum i din kursbeskrivning.

  Information för studenter som läste kursen höstterminen 2016

  Notera att kursplanen reviderats sedan höstterminen 2016. För omexaminationer enligt den kursplan och litteratur som gällde höstterminen 2016 kontakta kursens administratör.

  Examinator

  Höstterminen 2023: Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig:

  Lucas Gottzén 

  E-post: lucas.gottzen@buv.su.se

  Kursadministratör: 

  Doris Rehnström

  E-post: doris.rehnstrom@buv.su.se