Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn, unga och migration

Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? Vill du forska i hur det är att höra hemma både ”här” och ”där”? Migration är en av samhällets allra viktigaste frågor, och ett växande forskningsområde. Kursen berör ett flertal frågor inom ämnet "Barn, unga och migration".

En grupp mellanstadiebarn tar gruppbild med smartphone. Foto: Mostphotos/Katja Kircher.
Foto: Mostphotos/Katja Kircher.

Under kursen får du lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

 • Vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?
 • Hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet med migranter? Hur ser mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter ut? Hur påverkar alla dessa integrationsprocessen?
 • Hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet med invandringsfientliga strömningar?

Vi kommer också att fördjupa oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. För att, som C Wright Mills skriver i Den sociologiska visionen ”Man kan inte förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge”.

Efter kursen kan du:

 •  Analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter.
 • Visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande.
 • Identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.
 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer på halvfart (50%) under den andra halvan av terminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB458FBarn, unga och migration VT23_230315 (204 Kb)

  Kursbeskrivning VT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationen samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examination vårterminen 2023

  Inlämning sker senast 2023-06-02 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Eventuella kompletteringar för seminariefrånvaro kan lämnas in samtidigt med inlämningsuppgiften.

  Omexamination höstterminen 2023

  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2023-09-22.

  I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen.

  Inlämningsdeadline: Senast 2023-10-06 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena.

  Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

  Eventuella kompletteringar för seminariefrånvaro kan lämnas in samtidigt med inlämningsuppgiften.

  Examinator

  Vårterminen 2023:Fanny Perez Aronsson , e-post: fanny.perez-aronsson@buv.su.se

  Vårterminen 2024:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursdatum vårterminen 2023: 21/3-4/6

  Schema vårterminen 2023 (Prelimnärt fram till en månad före kursstart)

  Kursdatum vårterminen 2024: 21/3-2/6

  Schema vårterminen 2024 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistan publiceras senast två månader före kursstart.

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innhåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Fanny Perez Aronsson , e-post: fanny.perez-aronsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps

  Hitta på campusområdet på Stockholms universitet