Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Våld i barns och ungas vardagsliv

Våld är ett omfattande samhällsproblem som påverkar barn och unga. De kan utsättas för våld i hemmet, i skolan, på fritiden och på sociala medier. Men de utsätter också andra för våld och trakasserier.

42254440-barn-som-far-illa_mostphoto_Trullsa.jpg
Foto: Trullsa, Mostphotos.

Kursen introducerar samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och interpersonellt våld genom att fokusera på frågor som:

  •  Hur upplever barn och unga våldsutsatthet och våldsutövande?  
  •  Vilken betydelse har genus, ålder och andra sociala kategoriseringar för våldsutövande, våldsutsatthet och respons på våld?
  • Vilka möjligheter och begränsningar finns det med våldspreventiva metoder som riktar sig till unga?