Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns utveckling och lärande

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 1.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med förankring i psykologi, pedagogik, neurovetenskap och lingvistik och erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av barns utveckling och lärande. I fokus står samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling.

Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument. Under kursen utvecklas studentens förmåga att reflektera över villkoren för barns utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)- UB36UU.