Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns utveckling och lärande - kurs inom ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med förankring i psykologi, pedagogik, neurovetenskap och lingvistik och erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av barns utveckling och lärande. I fokus står samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling.

Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument. Under kursen utvecklas studentens förmåga att reflektera över villkoren för barns utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB106Y.