Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns utveckling och lärande - kurs inom ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med förankring i psykologi, pedagogik, neurovetenskap och lingvistik och erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av barns utveckling och lärande. I fokus står samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling.

Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument. Under kursen utvecklas studentens förmåga att reflektera över villkoren för barns utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB106Y.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT24: vecka 18-22 (2/5 - 31/5)
  HT24: vecka 49-3 (5/12 - 19/1)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning VT24 UB36UU/UB106Y (68 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, och grupparbete. En webbaserad lärplattform används i kursen. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB36UU

  Examination

  Examinationstillfälle VT24 (studenter antagna VT24)
  Skriftlig digital salstentamen: 31/5 2024, kl. 08.00-11.00. Anmälan görs senast den 19/05 2024 på https://www.student.ladok.se/
  Obligatoriska uppgifter: Inlämning på Athena senast 28/05 2024. Se info i Athena > Planeringar

  Nästkommande omexaminationstillfälle (studenter antagna VT24)
  Skriftlig digital salstentamen (omex):
  22/8 2024, kl. 08.00-11.00. Anmälan görs senast den 12/7 2024 på https://www.student.ladok.se/
  Inlämning av icke avklarad obligatorisk uppgifter: 22/8 2024. Rutin för inlämning meddelas på kurshemsidan innan kurs är slut.

   

  Omexamination VT24 (studenter antagna tidigare terminer)
  Skriftlig digital salstentamen:
  31/5 2024, kl. 08.00-11.00 samt 22/8 2024, kl. 08.00-11.00.
  Inlämning av icke avklarade obligatoriska uppgifter: 28/05 2024 samt 22/8 2024.

  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratör till brian.davies@buv.su.se (Anmälan till salstentamen görs senast den 19/5 samt 12/7).

  Examinator

  Vårterminen 2024: Isabelle Letellier, e-post: isabelle.letellier@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kära studenter,
  Vi fick tyvärr veta att boken "Barnets psykologi" av Usha Goswami är slut på förlaget.
  Om du har ändå lyckats skaffa boken är det jättebra: den boken är mycket pedagogisk och den täcker i stort sätt samma innehåll som von Tetzchner. Men vi kommer inte kräva att ni skaffar den boken. Vi kommer i stället välja ut några sidor som kommer finnas att ladda ner som pdf på Athena.
  Mvh,
  Isabelle

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Isabelle Letellier, e-post: isabelle.letellier@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen