Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Har du en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning, eller en ämnesutbildning som motsvarar ett svenskt undervisningsämne? Komplettera din tidigare utbildning genom Utländska lärares vidareutbildning, ULV, så att du kan arbeta som behörig lärare i Sverige.

Tjej som sitter i hörsal
Foto: Viktor Gårdsäter

Utländska lärares vidareutbildning riktar sig till dig med avslutad utländsk lärar- och förskollärare eller ämnesutbildning som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne. Utbildningen ger behörighet för anställning i svensk skola eller förskola. 

Studierna vid Stockholms universitet är campusförlagda och de allra flesta kurser ges på helfart. Stockholms universitet erbjuder inte kurser på distans.

Utländska lärares vidareutbildning är ett nationellt samarbete som ges vid sex olika universitet. Stockholms universitet är nationella samordnare för utbildningen. 

Nationella sidan för Utländska lärares vidareutbildning

 

Behörighetskrav

Utbildningen får som mest omfatta 120 hp och behörig är sökande som:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS), och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och kan efter kompletterande studier inom ULV avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning, eller
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning och kan efter kompletterande studier inom ULV avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning
 • kan uppnå behörighet för lärar- eller förskollärarlegitimation genom kompletterande studier inom ULV utifrån anvisning från Skolverket, eller
 • har erhållit en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation baserat på utländsk utbildning och vill fortbilda sig för att förbättra sina förutsättningar att arbeta i det svenska skolväsendet.

Du som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt inplaceringsprov.

Har du redan ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket och fått beslut om kompensationsåtgärd kan du också komplettera studierna inom ULV.

Till VT21 kan du söka kompletterande utbildning till: 

 • Förskollärare, endast mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVFL)
 • Grundlärare, endast mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVGL)
 • Ämneslärare, mot ämneslärarexamen eller mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVÄL)

För att antas till kompletterande studier till förskollärare och grundlärare krävs ett beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.

Läs mer om de kompletterande utbildningarna på den nationella sidan, under Sök till ULV våren 2021.

Kompletterande ämneslärarutbildning, ULVÄL- ämnesutbud.

Regler gällande behörighet och antagning till ULV vid Stockholms universitet 

 

Ansökan

Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är nu stängd och handläggningsarbete pågår. Vänligen se vår tidplan nedan för mer information om antagningsprocessen. Ansökan stod öppen mellan den 15 september kl. 18.00 och till den 15 oktober 2020 kl. 22.00.

Observera att du har möjlighet att komplettera din ansökan fram till och med den 22 oktober.

Se vilka dokument som måste finnas med i din ansökan.

Om du har ansökt till Stockholms universitet laddar du upp dina kompletterande handlingar digitalt i din tidigare webbansökan. Antagningsbesked skickas med post/e-post, till den adress du angett i ansökan. Detta sker oftast 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag.

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst och vårtermin. Ansökningsperiod för utbildningsstart till höstterminen 2021 kommer att stå öppen mellan den 15 mars och den 15 april 2021.

 

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att bli antagen till utbildningen måste du göra ett inplaceringsprov. Provet för sökande till vårterminen 2021 äger rum onsdag den 11 november 2020. På grund av den rådande Coronasituationen kommer provet att genomföras digitalt.

Du som anses kunna uppfylla behörighetskraven kommer att kallas till provet ca en vecka innan provet genomförs.

Syftet med provet är att visa din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska börja läsa. 

Provet innehåller två delar; en läsförståelsedel och en skriftlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprovet nedan. Se också exempelprovet för den skriftliga delen. 

Exempelprov läsförståelsedel

Exempelprov skriftlig uppgift

 

Tidplan för antagning

Aktuella datum och händelser inför att vårterminen startar.

 • 15 september - Ansökningsperioden öppnas kl. 18
 • 15 oktober -  Ansökningsperioden stängs kl. 22                              
 • 22 oktober - Sista kompletteringsdag för begärda handlingar
 • 11 november - Obligatoriskt Inplaceringsprov (preliminärt datum)
 • v 49 - Antagningsbesked skickas ut med e-post   
 • v 49 - Välkomstbrev skickas ut med e-post
 • December och januari - Individuella samtal erbjuds via Zoom                               
 • v 2-3 - Utbildningen startar

Du som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons på bedömningen av det obligatoriska inplaceringsprovet och möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet sker under december och januari och du har det med en kontaktperson inom ULV-samordningen. Information om din samtalstid får du från din kontaktperson.

 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen. Inom utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Du hittar VFU-handboken för ULV och mer information om VFU här.

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Information om VFU på arbetsplats inom ULV.

Du gör din VFU inom Stockholmsområdet och får din placering från VFU-sekretariatet. Du som lärarstudent kan inte ordna egen placering eller göra din VFU utanför Stockholms län. 


Arbetsmarknad och karriär

Du som läser utbildningen blir mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden, du höjer dina möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och får en bättre löneutveckling.

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att utbildningen ger goda möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och en bättre löneutveckling.

Läs utvärderingen här

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterade sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år.

Du kan läsa rapporten här 


Utbildningar inom ämnet

Du som är antagen läser enligt en individuell studieplan. Nedan ser du några av kurserna som ges inom utbildningen och som kan ingå i dina kompletterande studier. Du söker inte själv till de kurser som ingår i din studieplan. ULV-samordningen beställer kurserna du ska läsa åt dig. 

Nilufer studerade i Kina - nu blir hon behörig lärare genom Utländska lärares vidareutbildning

Nilufer Wubuli läser inom Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet med inriktning mot undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6. Hon kom till Sverige från Kina för 8 år sedan.

Förskolebarn som leker med block
Foto: Niklas Björling

Nilufer Wubuli, berätta om dig själv!

Jag har en kinesisk grundlärarlärarutbildning och en kandidatexamen i pedagogik. Innan jag antogs till den kompletterande utbildningen arbetade jag både som elevassistent, fritidspedagog och lärare här i Sverige.

Vilka var utmaningarna för dig när du började läsa inom Utländska lärares vidareutbildning?

Den största utmaningen för mig var att läsa så mycket kurslitteratur under så kort tid och samtidigt skriva uppgifter och förbereda mig för salstentan och muntlig redovisning.

Du har studerat till lärare i Kina, vad är de största skillnaderna mellan att läsa på  universitet i Kina jämfört med att läsa här vid Stockholms universitet?

Det är väldigt stora skillnader. I Kina ligger mycket fokus på att lärarna lär eleverna, medan man här måste läsa och själv förstå innan man kommer till en föreläsning eller ett seminarium. Här måste man kunna sammanfatta kurslitteraturen och skriva självständigt.

Förra terminen gjorde du din första verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kan du berätta om den?

Jag gjorde min VFU på Bollstanässkolan i Upplands Väsby, det var den bästa upplevelsen för mig. Jag hade tur som fick en väldigt bra handledare, hon gav mig bra förutsättningar för att göra min VFU på ett bra sätt.

Har du några tips på hur andra studenter kan förbereda sig när de ska ut på sin första FU?

Att de kontaktar sin handledare minst en vecka innan VFU:n börjar och berättar för handledaren vilka uppgifter de har. Och att komma i tid - jag brukar alltid ha ett positivt humör när jag kommer till skolan!

Har du några andra tips eller råd som kan hjälpa nya studenter att klara av sina studier?

Jag rekommenderar Språkverkstadens seminarier och föreläsningar, de har hjälpt mig mycket att klara av mina kurser. Ett sista råd är att alltid vara förberedd innan man kommer till ett seminarium så att man lättare kan förstå, och inte bara är där för att närvara.

 

Text: Tove Linné

Examen

När du är klar med dina studier inom ULV ansöker du först om en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Efter det ansöker du om legitimation hos Skolverket.

Om du har läst enligt ett beslut om kompensationsåtgärd från Skolverket ansöker du om legitimation hos Skolverket direkt.


Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

 • Kontakt

  Stockholms universitet, nationell samordnare

  Tfn: 08-1207 65 35

  Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00

  E-post: ulv@su.se