Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för dig med utländsk utbildning. Den ger behörighet att arbeta som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Två unga glada killar i jackor promenerar
Foto: Niklas Björling

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är för dig som har en avslutad utländsk förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller en ämnesutbildning med ett undervisningsämne som finns i den svenska skolan.

Utbildningen leder till att du blir behörig förskollärare eller lärare i Sverige. Du som redan har legitimation har möjlighet att öka din kunskap om förskolläraryrket och läraryrket i Sverige. Din behörighet ger dig möjlighet att använda dina kunskaper och kompetenser för att berika den svenska skolan och förskolan.

Vid Stockholms universitet är studierna campusförlagda och ges vanligtvis på helfart. 

 

Välkommen till ULV-kompassen för Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Kompassen hjälper dig att ta reda på om du kan ansöka till ULV vid Stockholms universitet.

Starta ULV-kompassen här

Observera att uppmaning om att söka till utbildningen inte automatiskt betyder att du är behörig, varje ansökan prövas individuellt. Läs gärna mer om vilka behörighetskrav som gäller under inriktning förskollärare, inriktning grundlärare eller inriktning ämneslärare.

Välkommen att kontakta presumtiv studievägledning om du har frågor eller funderingar eller vill ha information om andra vägar till behörighet.

Presumtiv studievägledning inom Fler vägar in i läraryrket 

 

Samordningen för ULV bjuder in dig som vill veta mer om Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet till en digital informationsträff.

Informationen riktar sig både till intresserade sökande och studievägledare. Träffen kommer att handla om vad som krävs för att komma in på utbildningen och hur ansökningsprocessen går till.

Sista anmälningsdag var det 21 september. En ny informationsträff kommer att ges vårterminen 2023 inför ansökan till höstterminen 2023.

 

Det finns tre inriktningar att läsa: förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Inom varje inriktning finns olika utbildningsvägar. Beroende på din tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och eventuellt beslut från Skolverket kan du läsa mot legitimation, mot examen, eller mot kunskap om förskollärar- eller läraryrket i Sverige.

Vilken utbildningsväg kan jag läsa?

Börja med att ta reda på vilken utbildningsväg som är aktuell för dig. Gör gärna ULV-kompassen om du är osäker.

Beslut från Skolverket om kompletteringshänvisning

För att få en kompletteringshänvisning måste du först ansöka om legitimation hos Skolverket. För att ansöka om legitimation behöver du ha en utländsk förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller ämneslärarutbildning. 

Skolverket ger dig besked om vad du behöver komplettera din tidigare utbildning med för att läsa mot legitimation. Det kallas att du får ett ”beslut om kompletteringshänvisning”.

Läs mer på Skolverkets hemsida

Läsa mot svensk legitimation

Att läsa enligt ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket innebär att du läser minst två terminer för att få legitimation. Då ingår den obligatoriska terminen ”Att vara lärare i Sverige" eller motsvarande.

Läsa mot svensk förskollärar- eller lärarexamen

Du som saknar ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket för att läsa mot förskollärar- eller lärarlegitimation kan ansöka om att läsa mot en svensk förskollärarexamen eller en ämneslärarexamen. Den här möjligheten finns dock inte för grundlärare. Läs noga igenom vilka behörighetskrav som gäller för att läsa mot en svensk förskollärarexamen och en svensk ämneslärarexamen under Inriktning förskollärare och under Inriktning ämneslärare.

Läsa mot kunskap

Du som har svensk legitimation men vill öka din kunskap om förskolläraryrket eller läraryrket i Sverige kan läsa denna utbildningsväg. 

Regler gällande behörighet och antagning av studenter till ULV vid SU 2022 (247 Kb)

Nedan följer en lista på obligatoriska dokument som du måste ladda upp till din ansökan.  

 • ​​​​​Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska.
 • Kursförteckning dvs. en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 • Intyg på godkänd kurs i svenska: Svenska3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före den 30 juni 2013.

Följande dokument är obligatoriska om du har: 

 • Beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.
 • Tjänstgöringsintyg över arbete i svensk skola eller förskola.
 • Lärarlegitimation

För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av dina tidigare studier, skicka också in följande dokument: 

 • Utlåtande från UHR.
 • Kursplaner/kursbeskrivningar som visar ämnesinnehållet i kurserna i din utbildning.
 • Gymnasiebetyg (diplom och ämnesförteckning
 

För förskollärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • förskollärarlegitimation 
 • förskollärarexamen
 • kunskap om förskolläraryrket i Sverige

De tre utbildningsvägarna för att läsa till förskollärare har olika behörighetskrav.

Läsa mot svensk förskollärarlegitimation

För att läsa mot en svensk förskollärarlegitimation behöver du:

 • ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • ha en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning med förskollärarinriktning, och
 • ha nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för komplettering mot förskollärarlegitimation eller ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket, och
 • genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng kunna uppnå behörighet för förskollärarlegitimation.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Du läser vanligtvis minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk förskollärarexamen

För att läsa mot en Förskolärarexamen behöver du:

 • ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande,och
 • ha en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning som inkluderar lärarförberedande studier samt studier i naturvetenskap, matematik eller estetiska ämnen med inriktning på förskola eller grundskolans tidigare år, och
 • ha minst två års yrkeserfarenhet på halvtid med arbetsuppgifter inom det förskolepedagogiska området, och
 • ha nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för förskollärarexamen, och
 • efter kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng kunna avlägga en svensk förskollärarexamen enligt 2011 års examensordning.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Möjligheten att bli antagen och komplettera mot en examen med inriktning förskollärare är mycket mer begränsad nu än tidigare. Det beror på ändrade förutsättningar för ULV sedan höstterminen 2020.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som förskollärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om förskollärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning med förskollärarinriktning och av Skolverket utfärdad förskollärarlegitimation, och
 • vill öka din kunskap om förskolläraryrket i Sverige.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

 

För grundlärare finns det två utbildningsvägar att komplettera mot:

 • grundlärarlegitimation
 • kunskap om grundläraryrket i Sverige

De två utbildningsvägarna har olika behörighetskrav.

Möjligheten att bli antagen och komplettera mot kunskap och en examen med inriktning grundlärare är mycket mer begränsad nu än tidigare. Det beror på ändrade förutsättningar för ULV sedan höstterminen 2020.

Läsa mot svensk grundlärararlegitimation

Du kan läsa mot en svensk grundlärararlegitimation om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning, och
 • har nödvändiga förkunskaper, som kan styrkas genom kompletteringshänvisning från Skolverket, för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för komplettering mot lärarlegitimation, och
 • kan genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen för ULV uppnå behörighet för lärarlegitimation.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Att läsa enligt ett beslut om kompletteringshänvisning innebär att du läser minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

När du har slutfört dina studier mot kan du ansöka om grundlärarlärarlegitimation hos Skolverket.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som grundlärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om grundlärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande), och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och har erhållit en svensk lärarlegitimation för förskoleklass och årskurs 1–6 baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina kunskaper om grundläraryrket i Sverige.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

 

 

För ämneslärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • ämneslärarlegitimation
 • ämneslärarexamen
 • kunskap om ämnesläraryrket i Sverige.

Läsa mot svensk ämneslärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk ämneslärarlegitimation om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning, och
 • har nödvändiga förkunskaper, som kan styrkas genom ett kompletteringsbeslut från  Skolverket, för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för komplettering mot lärarlegitimation, och
 • kan genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen för ULV uppnå behörighet för lärarlegitimation.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Du läser minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk ämneslärarexamen

Du som inte har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan ansöka om att läsa mot en svensk ämneslärarexamen.

För att läsa mot en Ämneslärarexamen behöver du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning eller en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning i ämne som kan motsvara svenskt undervisningsämne i årskurs 7–9 eller gymnasieskola. Ubildningen behöver motsvara kandidatnivå (180 hp) och innehålla minst 60 hp relevanta* ämnesstudier och
 • har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för ämneslärarexamen, och
 • efter kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen för ULV kan avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Om du har engelska som ämne

Du som ansöker till inriktning ämneslärare vid Stockholms universitet och har engelska som ämne behöver genomföra ett diagnostisk prov. Provet är en del av antagningsprocessen för att kunna bedöma nivå och innehåll på dina tidigare engelska studier.

Sökanden med relevanta meriter får en kallelse till provet från Engelska institutionen efter den 25 oktober. Provet genomförs måndag den 31 oktober.
*Dina studier är relevanta när de innehåller både tillräckligt med ämnesbredd och ämnesdjup. Bedömningen av dina ämnesstudier görs i samarbete med ämnesinstitutionerna på Stockholms universitet.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som ämneslärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om ämneslärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande), och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och har erhållit en svensk lärarlegitimation för grundskolans senare år eller gymnasieskolan  baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina kunskaper om läraryrket i Sverige.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt Inplaceringsprov.

Övriga förutsättningar

Vi tittar även på om du har förutsättningar att klara utbildningen. Det kan innebära att du behöver har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna läsa vissa kompletterande ämneskurser.

Om du har relevant yrkeserfarenhet som lärare kan det ha betydelse för vilka kurser som du behöver läsa. Det är därför bra att du laddar upp tjänstgöringsintyg om du har det.

Ämnesinriktningar som går att komplettera via ULV vid Stockholms universitet:

 • Arabiska ( i regel via Malmö universitet med två campusträffar per termin)
 • Biologi (ofta med komplettering i floristik och faunistik)
 • Engelska (efter ett särskilt diagnostiskt prov)
 • Fysik
 • Finska
 • Franska 
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia (ofta med komplettering i nordisk historia) 
 • Idrott och hälsa (via Gymnastik- och idrottshögskolan) 
 • Italienska
 • Japanska
 • Kemi (ofta med komplettering i biokemi)
 • Kinesiska
 • Matematik 
 • Polska
 • Portugisiska
 • Psykologi (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Religionskunskap (ofta med komplettering i samtliga större världsreligioner) 
 • Ryska 
 • Samhällskunskap (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Spanska
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska (ofta med komplettering i ett flertal ämnesområden) 
 • Teknik (endast i kombination med något av följande andraämnen: matematik, fysik, kemi, biologi) 
 • Tyska 
 

Ansökningsperioden är öppen mellan den 15 september kl. 14.00 och den 17 oktober kl. 22.00.

För att komma till Ansökan klicka här!

Observera att det vid varje antagningsomgång endast är möjligt att ansöka till ett universitet. 

Tidplan för antagning

2022-09-15    Anmälan öppnar kl. 14:00
2022-10-17    Anmälan stänger kl. 22:00
2022-10-24    Sista kompletteringsdag att ladda upp obligatoriska dokument
2022-10-31    Obligatorisk diagnostiskt prov i engelska (gäller endast sökande som har engelska som ämne)
2022-11-10    Kallelse till obligatoriskt Inplaceringsprov mejlas ut
2022-11-17    Obligatoriskt Inplaceringsprov
2022-12-13    Antagningsbesked mejlas ut 
2022-12-14    Välkomstbrev mejlas ut 
vecka 2          Terminen startar

Sista kompletteringsdag för ansökan till vårterminen 2023 är den 24 oktober.
Dina dokument ska laddas upp på ditt konto på antagning.se

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst och vårtermin. Ansökningsperiod för utbildningsstart till höstterminen 2023 kommer att stå öppen mellan den 15 mars och den 15 april 2023.

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att bli antagen till utbildningen måste du göra ett inplaceringsprov. Provet kommer att ske på Stockholms universitet under en heldag torsdag den 17 november.

Syftet med provet är att visa din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska börja läsa. Provet innehåller två delar; en läsförståelsedel och en skriftlig del. Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprovet nedan. Se också exempelprovet för den skriftliga delen. 

Exempelprov läsförståelsedel (418 Kb)

Exempelprov skriftlig uppgift (113 Kb)

 

Välkommen till Utländska Lärares Vidareutbildning vid Stockholms universitet!

ULV-samordningen

ULV-samordningen har det övergripande ansvaret för dig som studerar vid Stockholms universitet. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din studieplan, examen eller studieavbrott. Du når oss via vår funktionsmailadress ulv@su.se eller genom att ringa på vår telefontid på tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-12.00 på telefon 08- 12076535. 

Om du har frågor som handlar specifikt om den kurs du ska läsa tex om schema, bedömning och betygsrapportering kontaktar du kursgivande institution. Du hittar information om de kurser (kurskod) du ska läsa i din individuella studieplan.

Din individuella studieplan

Inom Utländska lärares vidareutbildning kan man läsa inom olika inriktningar och studierna kan därför se olika ut för olika studenter. I samband med att du har antagits får du din individuella studieplan via mejl.

De som antas läser vanligtvis mellan 3–5 terminer. Detta gäller även dig som har fått beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket. Kurserna du läser kan handla om pedagogik, didaktik och kunskap om svensk skola men det kan också vara rena ämnesstudier. VFU ingår också i utbildningen.

Studieplanen planeras utifrån tidigare studier och i viss mån lärarerfarenhet. Hänsyn tas även till det kursombud som Stockholms universitet kan erbjuda. Studierna är campusförlagda och läses på helfart.

Individuellt samtal

Du som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons på bedömningen av det obligatoriska inplaceringsprovet och möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. I anslutning till antagning får du information om ditt individuella samtal från din kontaktperson.

Höstterminen sträcker sig mellan den 29 augusti 2022 till den 15 januari 2023.

Allmän information till studenter på Stockholms universitet

En lyckad start - denna sida vänder sig till alla nya studenter och innehåller praktisk information.

Varmt välkomna!

Vilken kurs ska jag inleda mina studier med?

I det Välkomstbrev du fått och i din individuella studieplan som du kommer att få senast tre veckor innan terminsstart ser du vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Klicka på länkarna nedan för att komma till kurssidorna med information och schema.

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp

Kursen är obligatorisk för dig som behöver fördjupa  dina kunskaper i och om det svenska språket i tal och skrift.

Att vara lärare i Sverige, 25 hp

Kurserna inom Att vara lärare i Sverige är obligatorisk för dig som läser till grundlärare eller ämneslärare (gäller inte KPU). Gäller både för dig som läser mot en svensk examen och för dig som läser enligt ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

För dig som är antagen till inriktning förskola

Kurserna inom termin 1 på förskollärarprogrammet är obligatoriska för dig som läser till förskollärare.

För dig som är antagen till inriktning ämneslärare och samläser med KPU 30 hp

Observera att följande kurser endast ges under höstterminer.

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Information om VFU, VFU-kurs och VFU-placering får du i anslutning till VFU-kursstart.

Du som lärarstudent kan inte ordna egen placering eller göra din VFU utanför Stockholms län. Du får din placering från VFU-sekretariatet. 

Läs mer om VFU på Stockholms universitet

VFU på arbetsplats inom ULV

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Så ansöker du VFU-placering på din arbetsplats 

 • Har varaktig anställning – anställningen ska gälla under minst 6 månader framåt.
 • Anställd i en omfattning av minst 50 procent.
 • Inkomma med en kopia av anställningsavtalet.
 • Anställningen ska stämma överens med den inriktning och de ämnen studentens lärarexamen riktar sig mot.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska godkännas av rektor/förskolechef.
 • Studenten ska tilldelas en handledare på skolan/förskolan. Handledaren ska ha en adekvat lärarexamen inom relevant inriktning och ämne.
 • Handledningstid ska ges under minst 2 timmar per vecka med fördel uppdelat vid två tillfällen.

Ansökan om att göra VFU på arbetsplats administreras och beslutas av ULV-samordningen. Om det är aktuellt för dig hör av dig till din kontaktperson via ulv@su.se. Vid förändring av anställning, kontakta ULV omgående.

 

Kontakt

Stockholms universitet, nationell samordnare

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00

När du kontaktar oss som ULV-student behöver vi få veta ditt namn, ditt personnummer och vilken inriktning som du läser.

E-post: ulv@su.se

På denna sida