Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för dig med utländsk utbildning. Den ger behörighet att arbeta som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Två unga glada killar i jackor promenerar
Foto: Niklas Björling

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är för dig som har en avslutad utländsk förskollärarutbildning, lärarutbildning eller en ämnesutbildning i ett svenskt skolämne.

Förkortningen ULV kommer att finnas kvar, men den kommer att byta namn till Utlandsutbildade lärares vidareutbildning. Utbildningen är densamma.

Inom ULV får du läsa kurser som gör att du blir behörig förskollärare eller lärare i Sverige. Dina tidigare studier kan användas för att du ska bli färdig på kortare tid än att läsa en hel svensk lärar-eller färskollärarexamen. På så sätt används dina kunskaper och erfarenheter för att berika den svenska skolan och förskolan.

Även du som redan har en förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation kan ansöka om att få mer kunskap om förskolläraryrket och läraryrket i Sverige.

Vid Stockholms universitet är studierna campusförlagda och ges vanligtvis på helfart.

Vet du vad ULV är?

 
Maryam älskar att undervisa i biologi. Tack vare ULV, Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, kan hon nu uppfylla sin dröm och även bli legitimerad lärare i Sverige. Du kan söka ULV mellan den 15 september till den 15 oktober. För mer information på Stockholms universitet: su.se/ulvsu för ULV nationellt su.se/ulv
 

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst och vårtermin. Ansökningsperioden för utbildningsstart VT24 är öppen mellan den 15 september kl. 14.00 och den 16 oktober kl. 22.00.

Ansök till ULV VT24

Observera att det vid varje antagningsomgång endast är möjligt att ansöka till ett universitet. 

Läs mer om hur du ansöker på vår Steg-för steg guide.

Så ansöker du till ULV VT24 (651 Kb)

Tidplan för antagning

2023-09-15    Anmälan öppnar kl. 14:00
2023-10-16    Anmälan stänger kl. 22:00
2023-10-23    Sista kompletteringsdag att ladda upp obligatoriska dokument
2023-10-31    Obligatorisk diagnostiskt prov i engelska (gäller endast sökande som har engelska som ämne)
2023-11-10    Kallelse till obligatoriskt Inplaceringsprov mejlas ut
2023-11-17    Obligatoriskt Inplaceringsprov
2023-12-11    Antagningsbesked mejlas ut 
2023-12-12    Välkomstbrev mejlas ut 
v 34               Terminen startar

Obligatoriskt Inplaceringsprov

Alla sökanden som är behöriga måste göra ett språkligt inplaceringsprov. Se datum för provet i tidplanen.

Provet avgör om du måste inleda dina studier med att läsa en språkintroduktionstermin, som är en del av dina studier inom ULV. Oavsett hur det går på provet kan du bli antagen till ULV.

Syftet med provet är att visa din språkliga nivå (styrkor och svagheter). Provet innehåller två delar; en läsförståelsedel och en skriftlig del. Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprovet nedan. Se också exempelprovet för den skriftliga delen. 

Exempelprov läsförståelsedel (418 Kb)

Exempelprov skriftlig uppgift (113 Kb)

Här är en lista på obligatoriska dokument som du måste ladda upp till din ansökan på antagning.se.  

 • ​​​​​Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska
 • Kursförteckning dvs. en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska
 • Intyg på godkänd kurs i svenska: Svenska3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före den 30 juni 2013

Dessutom ska du ladda upp dessa dokument om du har dem: 

 • Beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation (obligatoriskt för inrikting grundlärare)
 • Tjänstgöringsintyg över arbete i svensk skola eller förskola. (har du jobbat i svensk skola kan det påverka din studieplan och möjlighet att bli antagen)
 • Förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation

Ladda även upp dessa dokument om du har dem:

 • Utlåtande från UHR
 • Kursplaner/kursbeskrivningar som visar ämnesinnehållet i kurserna i din utbildning
 • Gymnasiebetyg (diplom och ämnesförteckning)
 

Börja gärna med att göra ULV-kompassen! Den hjälper dig att ta reda på om du kan ansöka till ULV vid Stockholms universitet.

Starta ULV-kompassen här

Observera att uppmaning om att söka till utbildningen inte automatiskt betyder att du är behörig, varje ansökan prövas individuellt.

Välkommen att kontakta oss via ulv@su.se för studievägledning.

 

Det finns fyra inriktningar att läsa: förskollärare, grundlärare (årskurs 1-6), grundlärare med inriktning mot fritidshem eller ämneslärare (årskurs 7-9 och gymnasieskolan).

Vilken inriktning du kan välja beror på din utländska utbildning och vad du arbetat som. Sök den inriktning som du tidigare studerat till eller jobbat inom. ULV-kompassen är det enklaste sättet att ta reda på vad du kan söka.

Lokala regler för behörighet och antagning

För behörighet behöver man även uppfylla de lokala regler för behörighet och antagning som gäller vid Stockholms universitet.

Du kan läsa mer om dem genom att klicka på länken nedan!

Regler gällande behörighet och antagning av studenter till ULV vid SU 2023 (287 Kb)

Inom varje inriktning finns olika utbildningsvägar. Beroende på din tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och eventuellt beslut från Skolverket kan du läsa mot lärarlegitimation, mot examen, eller mot kunskap om förskollärar- eller läraryrket i Sverige.

Beslut från Skolverket om kompletteringshänvisning

För att få en kompletteringshänvisning måste du först ansöka om förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation  hos Skolverket. För att ansöka om förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation behöver du ha en utländsk förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller ämneslärarutbildning. 

Skolverket ger legitimation eller ger avslag. Ibland får man i avslaget en beskrivning av hur man kan komplettera den tidigare utbildningen för att få förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation. Det kallas "beslut om kompletteringshänvisning". Du kan göra denna komplettering hos ULV- det kallas att "läsa mot svensk legitimation".

Läs mer på Skolverkets hemsida

Läsa mot svensk legitimation

Den här utbildningsvägen kan du bara läsa om du har ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket. Du läser minst två terminer för att få förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation. Då ingår terminen ”Att vara lärare i Sverige" eller motsvarande och ibland en språkintroduktionstermin. I din studieplan ingår det som Skolverket kräver i kompletteringshänvisingen.

Läsa mot svensk förskollärar- eller lärarexamen

Den här utbildningsvägen är öppen för dig som inte har ett beslut från Skolverket. Du läser då för att få en svensk förskollärarexamen, en svensk grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller en ämneslärarexamen. Det går inte att läsa till en svensk grundlärarexamen inom ULV. Behörighetskraven ser olika ut. Läs mer om dem under Inrikting förskollärare eller Inriktning ämneslärare.

Även den här utbildningsvägen innehåller terminen "Att vara lärare i Sverige" eller motsvarande och ibland en språkintroduktionstermin. Studierna är vanligtvis 3-5 terminer.

Läsa mot kunskap

Om du redan har en svensk förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation, kan du läsa om förskolläraryrket eller läraryrket i Sverige . Då kan du läsa exempelvis "Att vara lärare i Sverige", kurser inom förskoledidaktik eller specialpedagogik.

 

Inriktning grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

För grundlärare mot fritidshem finns tre vägar att komplettera mot:

 • grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • lärarlegitimation med inriktning mot arbete i fritidshem
 • kunskap om grundläraryrket i fritidshem

Läsa mot svensk grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Du som har en utländsk lärarutbildning där det ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som bild och form, idrott och hälsa eller musik kan ansöka om att komplettera mot en svensk grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande,och
 • har en utländsk lärarutbildning där det ingår studier i praktiskt-estetiskt ämne
 • har de förkunskaper som krävs för de kurser som ingår i en grundlärarexamen med inriktning arbete mot fritidshem, och
 • med kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng kan få en svensk grundlärarexamen med inriktning arbete mot fritidshem enligt 2011 års examensordning

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Läsa mot lärarlegitimation med inriktning arbete mot fritidshem

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • har en avslutad utländsk grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, och
 • har en kompletteringshänvisning från Skolverket, och
 • med kompletterande studier på högst 120 högskolepoäng kan uppfylla kraven för en svensk lärarlegitimation med inriktning arbete mot fritidshem

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan skilja sig åt i olika länder. Du kan läsa kurser för att få mer kunskap om grundlärarens roll i arbetet i fritidshem i Sverige.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk lärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, och
 • har fått lärarlegitimation med behörighet för grundlärare mot arbete i fritidshem av Skolverket, och
 • vill öka din kunskap om arbete i fritidshem i Sverige

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

 

För förskollärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • förskollärarlegitimation 
 • förskollärarexamen
 • kunskap om förskolläraryrket i Sverige

De tre utbildningsvägarna för att läsa till förskollärare har olika behörighetskrav.

För att veta om du är behörig att läsa till förskollärare inom ULV, gör ULV-kompassen.

Läsa mot svensk förskollärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk förskollärarlegitimation om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning med förskollärarinriktning, och
 • har ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket, eller har de förkunskaper som krävs för de kurser som ingår i en komplettering mot förskollärarlegitimation, och
 • med kompletterande studier på högst 120 högskolepoäng kan uppfylla kraven för en svensk förskollärarlegitimation

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Du läser vanligtvis minst två eller fler terminer för att få förskollärarlegitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som finns på universitetet och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför måste du ofta läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk förskollärarexamen

Du kan läsa mot en Förskollärarexamen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande,och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning som inkluderar lärarförberedande studier samt studier i naturvetenskap, matematik eller estetiska ämnen med inriktning på förskola eller grundskolans tidigare år, och
 • har minst två års yrkeserfarenhet på halvtid med arbetsuppgifter inom förskolan, och
 • har de förkunskaper som krävs för de kurser som ingår i en förskollärarexamen, och
 • med kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng kan få en svensk förskollärarexamen enligt 2011 års examensordning

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Det är nu mycket svårare att bli antagen till den här inriktningen än tidigare. Det beror på ändrade förutsättningar för att läsa mot en förskollärarexamen inom ULV sedan höstterminen 2020.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som förskollärare kan skilja sig åt i olika länder. Du kan läsa kurser för att få mer kunskap om förskollärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning med förskollärarinriktning, och
 • har fått förskollärarlegitimation av Skolverket, och
 • vill öka din kunskap om förskolläraryrket i Sverige

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

 

För grundlärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • lärarlegitimation (årskurs 1-6)
 • kunskap om grundläraryrket i Sverige
 • utökad behörighet i ett eller flera ämnen

De tre utbildningsvägarna har olika behörighetskrav.

För att veta om du är behörig att läsa till grundlärare inom ULV, gör ULV-kompassen.

De går inte att läsa mot en grundlärarexamen inom ULV.

Läsa mot svensk lärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk lärarlegitimation (årskurs 1-6) om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning, och
 • har en kompletteringshänvisning från Skolverket, och
 • med kompletterande studier på högst 120 högskolepoäng kan uppfylla kraven för en svensk lärarlegitimation

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Du läser vanligtvis två eller fler terminer för att få lärarlegitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som finns på universitetet och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför måste du ofta läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som grundlärare kan skilja sig åt i olika länder. Du kan läsa kurser för att få mer kunskap om grundlärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning, och
 • har fått en svensk lärarlegitimation för förskoleklass och årskurs 1–6 baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina kunskaper om grundläraryrket i Sverige

Läsa mot utökad behörighet i ett eller flera ämnen

Du kan läsa kurser för att få behörighet i fler ämnen än de du redan har behörighet i.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning, och
 • har fått en svensk lärarlegitimation för förskoleklass och årskurs 1–6 baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina ämnesbehörigheter för årskurs 1-6.

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

 

För ämneslärare finns det fyra utbildningsvägar att komplettera mot:

 • lärarlegitimation (årskurs 7-9 och gymnasieskolan)
 • ämneslärarexamen
 • kunskap om ämnesläraryrket i Sverige
 • utökad behörighet i ett eller flera ämnen

För att veta om du är behörig att läsa till ämneslärare inom ULV, gör ULV-kompassen.

Läsa mot svensk lärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk lärarlegitimation (årskurs 7-9 och gymnasieskolan) om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning, och
 • har en kompletteringshänvisning från Skolverket, och
 • med kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng kan uppfylla kraven för en svensk lärarlegitimation

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Du läser vanligtvis två eller fler terminer för att få lärarlegitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som finns på universitetet och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför behöver du ofta läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk ämneslärarexamen

Du som inte har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan ansöka om att läsa mot en svensk ämneslärarexamen.

Du kan läsa mot en Ämneslärarexamen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning eller en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning i ämne som kan motsvara svenskt skolämne i årskurs 7–9 eller gymnasieskola. Ubildningen behöver motsvara kandidatnivå (180 hp) och innehålla minst 60 hp relevanta ämnesstudier och
 • har de förkunskaper som krävs för de kurser som ingår i en ämneslärarexamen, och
 • med kompletterande studier på högst 120 högskolepoäng kan få en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Om du har engelska som ämne

Du som ansöker till inriktning ämneslärare och har engelska som ämne behöver genomföra ett diagnostisk prov i engelska. Provet är en del av antagningsprocessen och används för att bedöma nivå och innehåll på dina tidigare studier i engelska.

Sökanden som uppfyller de andra behörighetskraven får   en kallelse till provet från Engelska institutionen efter den 25 oktober. Provet genomförs måndag den 31 oktober.

Om du har en ämnesexamen

Du som har en utländsk eftergymnasial utbildning i ett svenskt skolämne, men ingen lärarexamen, behöver ha engelska 6 eller yrkeserfarenhet från undervisning i skolan.

Dina ämnesstudier är relevanta om de innehåller både tillräckligt med ämnesbredd och ämnesdjup. Bedömningen av dina ämnesstudier görs i samarbete med ämnesinstitutionerna på Stockholms universitet.

Vilka svenska skolämnen som finns inom ULV vid Stockholms universitet hittar du under rubriken Ämnesutbud för ämneslärare inom ULV.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som ämneslärare kan skilja sig åt i olika länder. Du kan läsa kurser för att få mer kunskap om ämneslärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och
 • har fått en svensk lärarlegitimation för grundskolans senare år eller gymnasieskolan baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina kunskaper om läraryrket i Sverige

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

Läsa mot utökad behörighet i ett eller flera ämnen

Du kan läsa den här utbildningsvägen om du:

 • har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, och
 • har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och
 • har fått en svensk lärarlegitimation för grundskolans senare år eller gymnasieskolan baserat på utländsk utbildning, och
 • vill utöka dina ämnesbehörigheter för årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Sökanden som uppfyller behörighetskraven ska också göra ett språkligt Inplaceringsprov.

 

Svenska skolämnen som går att komplettera inom ULV vid Stockholms universitet:

 • Arabiska ( i regel via Malmö universitet med två campusträffar per termin)
 • Biologi (ofta med komplettering i floristik och faunistik)
 • Engelska (efter ett särskilt diagnostiskt prov)
 • Fysik
 • Finska
 • Franska 
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia (ofta med komplettering i nordisk historia) 
 • Idrott och hälsa (via Gymnastik- och idrottshögskolan) 
 • Italienska
 • Japanska
 • Kemi (ofta med komplettering i biokemi)
 • Kinesiska
 • Matematik 
 • Polska
 • Portugisiska
 • Psykologi (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Religionskunskap (ofta med komplettering i samtliga större världsreligioner) 
 • Ryska 
 • Samhällskunskap (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Spanska
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska (ofta med komplettering i ett flertal ämnesområden) 
 • Teknik (endast i kombination med något av följande andraämnen: matematik, fysik, kemi, biologi) 
 • Tyska 

Välkommen till Utländska Lärares Vidareutbildning vid Stockholms universitet!

ULV-samordningen

ULV-samordningen har det övergripande ansvaret för dig som studerar vid Stockholms universitet. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din studieplan, examen eller studieavbrott. Du når oss via vår mejl ulv@su.se

Om du har frågor som handlar om en kurs du läser, tex om schema, Athena och betyg kontaktar du institutionen som har kursen. Kursens namn och kurskoder finns i din individuella studieplan. Du kan söka på kursnamnet på SU:s webb för att hitta till institutionens kurshemsida.

Din individuella studieplan

Inom Utländska lärares vidareutbildning läser man olika inriktningar och studierna kan därför se olika ut för olika studenter. När du blir antagen får du din individuella studieplan via mejl.

Du läser oftast 3–5 terminer. Det gäller även dig som har fått beslut med kompletteringshänvisning från Skolverket. Kurserna du läser kan handla om pedagogik, didaktik och kunskap om svensk skola men det kan också vara rena ämnesstudier. VFU, som är praktik i skolan eller förskolan, ingår också i utbildningen.

Studieplanen planeras utifrån dina tidigare studier och i viss mån yrkeserfarenhet. Vi utgår från de kurser som finns på Stockholms universitet. Studierna är campusförlagda och läses på helfart.

Individuellt samtal

När du antagits till ULV får du ett individuellt samtal. Under samtalet får du resultatet på det obligatoriska inplaceringsprovet och möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Du får information om individuellt samtal från din kontaktperson efter att du fått ditt antagningsbesked.

Höstterminen sträcker sig mellan den 28 augusti 2023 till den 14 januari 2024.

Allmän information till studenter på Stockholms universitet

En lyckad start - denna sida vänder sig till alla nya studenter och innehåller praktisk information.

Varmt välkomna!

Vilken kurs ska jag inleda mina studier med?

I det Välkomstbrev du fått och i din individuella studieplan som du kommer att få senast tre veckor innan terminsstart ser du vilken kurs du ska börja med.

Klicka på länkarna nedan för att komma till kurssidorna med information och schema.

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp

Kursen är obligatorisk för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i och om det svenska språket i tal och skrift.

Att vara lärare i Sverige, 30 hp

Kurserna inom Att vara lärare i Sverige är obligatoriska för dig som läser till grundlärare eller ämneslärare (gäller inte KPU). Det gäller både för dig som läser mot en svensk examen och för dig som läser enligt ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

För dig som är antagen till inriktning förskola

Kurserna inom termin 1 på förskollärarprogrammet är obligatoriska för dig som läser till förskollärare.

För dig som är antagen till inriktning ämneslärare och samläser med KPU 30 hp

Observera att följande kurser endast ges under höstterminer.

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför praktik på en skola eller förskola som kallas VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Information om VFU, VFU-kurs och VFU-placering får du i anslutning till VFU-kursstart.

Det går inte att göra din VFU utanför Stockholms län. Du får din placering från VFU-sekretariatet. 

Läs mer om VFU på Stockholms universitet

VFU på arbetsplats inom ULV

Du som är student inom ULV kan ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Det här krävs för att få en VFU-placering på din arbetsplats

 • ha en varaktig anställning – anställningen ska gälla under minst 6 månader framåt
 • vara anställd i en omfattning av minst 50 procent.
 • skicka in en kopia av anställningsavtal
 • ha en anställning som stämmer överens med den inriktning och de ämnen som din kompletterande utbildning riktar sig mot
 • få den verksamhetsförlagda utbildningen godkänd av rektor/förskolechef
 • kunna få en handledare på skolan/förskolan. Handledaren ska ha en adekvat lärarexamen inom relevant inriktning och ämne
 • kunna få handledningstid under minst 2 timmar per vecka, helst uppdelat vid två tillfällen

Ansökan om att göra VFU på arbetsplats administreras och beslutas av ULV-samordningen. Om det är aktuellt för dig hör av dig till din kontaktperson via ulv@su.se. Vid förändring av anställning, kontakta ULV direkt.

 

Kontakt

Stockholms universitet, nationell samordnare

E-post: ulv@su.se

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontid: måndagar 13.00-14.00 och torsdagar 11.00-12.00

När du kontaktar oss som student inom ULV behöver vi få veta ditt namn, ditt personnummer och vilken inriktning som du läser.

På denna sida