Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik - ULV

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. 

  Kursen omfattar fyra delar:

  1. Ämnesdidaktik med läroplansteori, 7,5 hp
   Delkursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på dina  ämneskombinationerna. Kursen tar även upp planering av undervisning i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
   Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen.
   Del 2 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  3. Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
   Delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik. Skolan är ett starkt reglerat verksamhetsområde och fokus läggs främst på den reglering som rör relationen mellan lärare och elev.
   Del 3 ges av Juridiska institutionen.
  4. Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, 7,5 hp
   I delkursen kommer du möta ett fördjupat ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, teknik och/ellern aturvetenskapliga ämnen. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning.
   Del 4 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt skriftliga och muntliga prov.

  Examinator

  Karim Hamza 

  Jesús Piqueras 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbsidan för ordinarie kurs:

  Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik (UM7106) 22,5 hp

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Karim Hamza, karim.hamza@su.se 
  Jesus Piqueras, jesus.piqueras@su.se 

  Utbildningsadministration
  Helkurs: kursadmin.did@su.se 
  Del 1 och 4: kursadmin.did@su.se 
  Del 2: lotta.engcrantz@edu.su.se 
  Del 3: catrinel.florea@juridicum.su.se 

  Kontakt ULV
  ulv@su.se