Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik - ULV

Kursen ges inom ramen för ULV-projektet.

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Del 1, Ämnesdidaktik med läroplansteori - ULV, 7.5hp
  Delkursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. I kursen behandlas även planering av undervisning i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen utifrån olika syften och respektive ämnes särskilda karaktär.

  Del 2, Utbildningens historia och skolans plats i samhället - ULV, 5hp:
  Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellanutbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen.

  Del 3, Juridik och etik i skolans värld - ULV , 2.5hp:
  Delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik. Skolan är ett starkt reglerat verksamhetsområde och fokus läggs främst på denreglering som rör relationen mellan lärare och elev.

  Del 4, Ämnesdidaktik med betyg och bedömning - ULV, 7.5hp:
  I delkursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning.

  Undervisning

  Del 1, Ämnesdidaktik med läroplansteori, 7.5hp och Del 4, Ämnesdidaktik med betyg och bedömning,7.5hp:
  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Del 2, Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5hp:
  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

  Del 3, Juridik och etik i skolans värld, 2.5hp:
  Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med ett obligatoriskt seminarium.

   

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  Del 1 och Del 4: Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Del 2: Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  Del 3: Kunskapskontroll sker genom muntligt och skriftligt prov.

  Examinator

  Jakob Gyllenpalm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jakob Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se