Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Akademisk litteracitet för studier på svenska – ULV

Kursen ger en introduktion till språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö med fokus på akademiskt läsande och skrivande.

Under kursen får du använda det svenska språket som redskap för skriftlig och muntlig kommunikation i akademiska sammanhang samt beskriva, analysera och reflektera över kommunikationen i högskolemiljö och din egen språkutveckling. Några aspekter som behandlas är läs- och skrivstrategier, referenshantering och respons.

Kursen ges parallellt med

Att vara lärare i Sverige I (DIG08U)

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU)

Att vara lärare i Sverige II – Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I – ULV (UB55UU)

Yrkeskommunikativ kompetens i skola och förskola i Sverige – ULV (NS180U)