Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att vara Lärare i Sverige, I - kurs inom ULV projektet

Kursen behandlar skolans historiska utveckling och samtida reformer. Centrala förändringar analyseras utifrån några nyckelbegrepp såsom medborgare, genus, klass och etnicitet. Kursen behandlar även olika perspektiv på lärande, med särskilt tonvikt på de perspektiv som kommer till uttryck i aktuella läroplaner.