Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Yrkeskommunikativ kompetens i skola och förskola i Sverige - ULV

Kursen behandlar förskola/skola i Sverige som kommunikativ arena. Kursen syftar dels till att ge perspektiv på lärares yrkeskommunikation i olika situationer, dels till att utveckla redskap som medvetandegör och stärker den egna kommunikativa kompetensen i mötet med elever och skolvärldens övriga aktörer.

Du kommer att observera, analysera och reflektera kring kommunikation i olika situationer i lärares yrkesvardag. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där du och dina kursare arbetar med bland annat återkoppling, retorik, röst, uttal, högläsning samt textsamtal i pedagogiska sammanhang. Även normer för kommunikation liksom attityder till språk och språkanvändning behandlas under kursen.

Kursen ges parallellt med

Att vara lärare i Sverige I (DIG08U)

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU)

Att vara lärare i Sverige II – Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I – ULV (UB55UU)

Akademisk litteracitet för studier på svenska – ULV (NS181U)