Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Behörighetsgivande kurs i svenska

Kursen Behörighetsgivande kurs i svenska förbereder dig för akademiska studier på svenska. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige enligt föreskrifter från Högskoleverket (HSVFS 2009:1).

Tre studenter sitter på rad utomhus och tittar i en mobiltelefon. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
 • Utbildningen jämställs i behörighetshänseende med Svenska som andraspråk kurs B/Svenska som andraspråk 3 (Gy11) i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning.
 • Du får öva den kommunikativa kompetensen både muntligt och skriftligt genom att berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa praktiska skrivelser.
 • Du får genomföra presentationer och även författa en text som redovisas i seminarieform.
 • Läsning av texter av olika slag ger dig tillfälle till att jämföra olika genrer och stilnivåer.

Du söker kursen ”Svenska som främmande språk – Förberedande kurs” på antagning.se, se nedan i blå rutan. Det är resultatet på inträdesprovet som avgör om och till vilken av våra kurser du blir antagen till – Förberedande kurs (NS0222) ELLER Behörighetsgivande kurs i svenska (NS0333).

Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp (NS0222)

Ansökan, inträdesprov, antagningsbesked, terminsstart

Här hittar du information om sista ansökningsdag, behörighetskrav, registrering av ansökan på antagning.se, komplettering, betygshandlingar, inträdesprovet och om antagningsbesked till Svenska som främmande språk - Förberedande kurs.

Särskild information om inträdesprovet under covid-19

I nuläget kommer provet att ges som planerat enligt informationen nedan.

Vi tar inte emot nybörjare

Dina förkunskaper i svenska testas genom ett inträdesprov (se nedan). Resultatet på inträdesprovet ligger till grund för antagningen.

1. Sista ansökningsdag

 • Till hösterminen: 15 april. Webbanmälan är öppen mellan 15 mars och 15 april.
 • Till vårterminen: 15 oktober. Webbanmälan är öppen mellan 15 september och 15 oktober.

Du söker via antagning.se.

Antagning.se

2. Behörighet

VIKTIGT: Läs om behörighetskraven! Se Särskild behörighet till höger (dator) eller nedan (mobil).

3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen

På antagning.se finns all information:

Utländsk gymnasieutbildning

Det finns ingen kompletteringstid. Samtliga meriter måste vara inskickade i samband med anmälan.

Undantag gäller för dig som söker kursen samma vår som du ska gå ut gymnasiet. Du kan bli villkorligt antagen på kursen och har således längre tid på dig att komplettera. Mer information om detta får du i ditt antagningsbesked.

4. Inträdesprov inför höstterminen 2023

Alla behöriga sökande blir kallade till inträdesprovet. Vi skickar kallelse med e-post ungefär en vecka före provet till den på antagning.se registrerade e-post-adressen. Det är därför viktigt att du som sökande uppdaterar din mejladress vid behov samt kontrollerar din skräppost regelbundet efter att ansökningsperioden har löpt ut.

 • Datum: 17 maj 2023
 • Tid: 18:00–21:00

Format och genomförande:

 • Inträdesprovet sker på campus Frescati (t-bana Universitetet). Du skriver provet i en datorsal och behöver inte ta med din egen dator. 
 • Mer detaljerade instruktioner om inloggning och genomförandet skickas i kallelsen som skickas ut till din på antagning.se sparade mejladress ca en vecka före provet. 
 • Inträdesprovet består av en ord- och grammatikdel samt en skriftlig uppgift. Den skriftliga uppgiften är en sammanhängande text på ca 200–300 ord. 

Det är ditt resultat på provet, och att du är behörig, som avgör om du blir antagen och i så fall till:

 • Svenska som främmande språk – Förberedande kurs (30 hp) ELLER
 • Behörighetsgivande kurs i svenska (30 hp).

Om innehållet i provet

Information inträdesprov SFS (51 Kb)

Exempel på hur inträdesprovet kan se ut

Exempelprovet är till för att du ska kunna få en uppfattning om hur provet är utformat.

Exempel på inträdesprov (856 Kb)

5. Antagningsbesked

Du får veta om du är antagen eller inte till kurser i svenska som främmande språk i mitten av juli eller december.

Du kommer att få e-post från

 • antagning.se med uppmaning om att du ska logga in på ditt konto.
 • institutionen med information om registrering, introduktionsföreläsning och kursstart.

Information om antagningsprocessen finns på antagning.se. Där kan du även kontrollera om dina betygshandlingar har kommit in till Antagningen (logga in på ditt konto).

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om antagningen. Om du redan har skickat in din ansökan och har frågor om din anmälan är det oftast bäst att kontakta vår antagning direkt. Se Kontakt nedan.

Antagningen

Från anmälan till antagning (universitets sajt)

Om du har frågor mer generellt om antagningen till Svenska som främmande språk eller specifikt om kursen när du väl blivit antagen så kan du höra av dig till oss på institutionen, se Kontakt nedan.

6. Terminsstart och webbregistrering

 1. Aktivera ditt universitetskonto efter den [datum kommer] augusti. Universitetskontot behöver du för att kunna registrera dig på kursen. När du har aktiverat ditt konto får du tillgång till Mina studier samt vår lärplattform Athena. Om du inte kan aktivera ditt konto behöver du hämta en engångskod hos Infocenter. Information om allt som rör universitetskontot finns på:
  su.se/aktivera
 2. Registrera dig på kursen. Logga in på Ladok för studenter och gå till ”Aktuell utbildning” > ”Kommande”. Klicka på rutan ”Registrera” och bekräfta registreringen genom att klicka på rutan ”Registrera mig”.
  Ladok för studenter

Webbregistreringen är öppen mellan [datum kommer] augusti. Om du inte har möjlighet att registrera dig på kursen, kontakta oss, se Kontakt nedan.
 
Athena

När du registrerat dig på kursen kan du logga in på vår lärplattform Athena. Schema kommer att finnas på Athena och här, se Schema nedan.

Återbud

Vill du inte behålla din kursplats är det viktigt att du lämnar återbud så att vi har möjlighet att erbjuda platsen till en annan student. För att lämna återbud loggar du in på antagning.se

antagning.se

Gå till ”Mina sidor” > fliken ”Anmälan”.  Klicka på ”Lämna återbud” till höger om kursens namn. Vid nästa steg måste du klicka i rutan för ”Lämna återbud” och sedan ”Fortsätt och ”Bekräfta”. Det går inte att ångra ett återbud.
 
Fortsätta från Förberedande kurs till Behörighetsgivande kurs

För att kunna fortsätta på Behörighetsgivande kurs måste du ha klarat hela Förberedande kurs. Om du har klarat hela kursen kommer vi att registrera dig på Behörighetsgivande kurs. Kontakta Studentexpeditionen som kan hjälpa dig med registrering.