Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som främmande språk - Förberedande kurs

 • 30 hp

Den här kursen vänder sig till dig som läser tidningar och böcker på svenska, men som vill förbättra din kommunikativa kompetens och uttrycksförmåga. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar, och därtill basgrammatik och en orientering om kultur och samhälle.

Syftet med utbildningen är att förbereda dig för högskolestudier i Sverige och studenter som har ett mycket gott resultat på inträdesprovet kan bli antagna direkt till vår Behörighetsgivande kurs i svenska. Godkänt resultat på den kursen ger behörighet i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige och dessutom ger kursen behörighet motsvarande samhällskunskap 1b på komvux.

Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp (länken leder till institutionens webbplats).

På den förberedande kursen tränar du din kommunikativa kompetens både muntligt och skriftligt och läser varierade texter på svenska. Särskilt fokus ligger på språket i akademisk miljö.

Kurser i Svenska som främmande språk kan inte ingå i en examen vid Stockholms universitet.

Anmälnings- och studieavgift

Enligt beslut från 2018-03-15 är kurserna i Svenska som främmande språk inte längre studieavgiftsbefriade. Detta innebär att medborgare från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala både anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om undantagen från kravet på studieavgifter: Medborgare utanför EU och EES

Inträdesprov

Du skriver ett inträdesprov, och resultatet på det avgör om du blir antagen eller inte (till Förberedande kurs eller Behörighetsgivande kurs).

Ansökan och inträdesprov (länken leder till institutionens webbplats).

 • Kursupplägg

  Kursen får en ny kursbeskrivning varje termin.

  HT19 Kursbeskrivning NS0222 (178 Kb)

  VT20 Kursbeskrivning NS0222 (247 Kb)

  Delkurser

  Delkurs 1: Muntlig färdighet och hörförståelse, 10,5 hp

  Delkursen examineras i två moment om 3,5 respektive 7 hp. Huvudsyftet med delkursen Muntlig färdighet och hörförståelse är att utveckla den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan. Du utvecklar ditt ordförråd och övar din språkförståelse genom att återge och kommentera huvudinnehållet i artiklar och reportage med högfrekvent språk som behandlar aktuella problem samt genom att beskriva och analysera händelser, människor och miljöer i samtida litterära texter.

  Du utökar ditt ordförråd och tränar din hörförståelse genom att återge och kommentera avlyssnad information om välkända företeelser som rör arbete, skola, fritid, kultur och allmän samhällsinformation, t.ex. aktuella radio- och tv-program.

  Delkurs 2: Skriftlig färdighet och läsförståelse, 10,5 hp

  Delkursen examineras i två moment om 3,5 respektive 7 hp. I delkursen övas den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan genom studier av texter från olika ämnesområden. Du tränar att skriva olika texter, t.ex. informerande, berättande, beskrivande och argumenterande, med tydlig struktur, adekvat ordförråd och med tillämpning av grundläggande språkregler för svenskt standardspråk.

  Du utvecklar ditt ordförråd och tränar din läsförståelse genom att analysera, tolka, och förklara innehållet i texter som behandlar aktuella samhällsfrågor och uttrycker fakta och åsikter samt genom att karakterisera texttyper som informerande, berättande, beskrivande och argumenterande text.

  Delkurs 3: Grammatik, 4,5 hp

  I delkursen görs en systematisk genomgång av basgrammatiken enligt bestämd progression.

  Delkurs 4: Ordförråd och ordbildning, 4,5 hp

  I delkursen ges en orientering om hur svenskans ordförråd är uppbyggt. Grundläggande semantiska begrepp behandlas liksom principer för ordbildning, särskilt sammansättningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.

  •     Helfart har undervisning under en termin, dagtid 3–4 gånger/vecka.
  •     Halvfart har undervisning under två terminer, 1–2 kvällar/vecka (startar endast på hösten).

  Kurskrav: Obligatoriska inslag i undervisningen är muntliga presentationer, gruppsamtal, läs- och hörförståelseövningar.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i maj) (150 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT20 Dag

  1. VT20 Schema NS0222 dag grupp 1
  2. VT20 Schema NS0222 dag grupp 2
  3. VT20 Schema NS0222 dag grupp 3

  VT20 Kväll (kursstart HT19)

  1. VT20 Schema NS0222 grupp 1
  2. VT20 Schema NS0222 grupp 2

  Schema för HT20 kommer i juni.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt