Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som främmande språk - Förberedande kurs

Kursen Svenska som främmande språk - Förberedande kurs vänder sig till dig som läser tidningar och böcker på svenska, men som vill förbättra din kommunikativa kompetens och uttrycksförmåga. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar, och därtill basgrammatik och en orientering om kultur och samhälle.

En grupp studenter sitter runt ett bord och pratar och pluggar Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein
 • Syftet med utbildningen är att förbereda dig för högskolestudier i Sverige. Du skriver ett inträdesprov och om du har ett mycket gott resultat på det, kan du bli antagen direkt till vår Behörighetsgivande kurs i svenska.
 • På den förberedande kursen tränar du din kommunikativa kompetens både muntligt och skriftligt och läser varierade texter på svenska. Särskilt fokus ligger på språket i akademisk miljö.
 • Med godkänt resultat på kursen blir du automatiskt antagen till Behörighetsgivande kurs i svenska, som ger dig behörighet i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige.
 • Godkänt resultat på hela Behörighetsgivande kurs i svenska ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige enligt föreskrifter från Högskoleverket (HSVFS 2009:1) där denna utbildning i behörighetshänseende jämställs med Svenska som andraspråk kurs B / Svenska som andraspråk 3 (Gy11) i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning.

Behörighetsgivande kurs i svenska (NS0333)

Kurserna kan inte ingå i en examen

Kurser i Svenska som främmande språk kan inte ingå i en examen vid Stockholms universitet.

Anmälnings- och studieavgift

Enligt beslut från 2018-03-15 är kurserna i Svenska som främmande språk inte längre studieavgiftsbefriade. Detta innebär att medborgare från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala både anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om undantagen från kravet på studieavgifter:

Medborgare utanför EU och EES

Ansökan, inträdesprov, antagningsbesked, terminsstart

Här hittar du information om sista ansökningsdag, behörighetskrav, registrering av ansökan på antagning.se, komplettering, betygshandlingar, inträdesprovet och om antagningsbesked till Svenska som främmande språk - Förberedande kurs.

Studenter utanför tunnelbanestation Universitetet
Foto: Jens Olof Lasthein

Vi tar inte emot nybörjare

Dina förkunskaper i svenska testas genom ett inträdesprov (se nedan). Resultatet på inträdesprovet ligger till grund för antagningen.

1. Sista ansökningsdag

Datum för webbanmälan kan variera lite. Titta på antagning.se under ”Viktiga datum” för aktuell information.

 • Till hösterminen: 15 april. Webbanmälan är öppen mellan 15 mars och 15 april.
 • Till vårterminen: 15 oktober. Webbanmälan är öppen mellan 15 september och 15 oktober.

Du söker via antagning.se.

Antagning.se

2. Behörighet

VIKTIGT: Läs om behörighetskraven! Se Särskild behörighet till höger (dator) eller nedan (mobil).

3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen

På antagning.se finns all information:

Utländsk gymnasieutbildning

Det finns ingen kompletteringstid. Samtliga meriter måste vara inskickade i samband med anmälan.

Undantag gäller för dig som söker kursen samma vår som du ska gå ut gymnasiet. Du kan bli villkorligt antagen på kursen och har således längre tid på dig att komplettera. Mer information om detta får du i ditt antagningsbesked.

4. Inträdesprov inför vårterminen 2025

Alla behöriga sökande blir kallade till inträdesprovet. Vi skickar kallelse med e-post ungefär en vecka före provet till den på antagning.se registrerade e-post-adressen. Det är därför viktigt att du som sökande uppdaterar din mejladress vid behov samt kontrollerar din skräppost regelbundet efter att ansökningsperioden har löpt ut.

 • Datum: 7 november 2024
 • Tid: 18:00–21:00

Format och genomförande:

 • Inträdesprovet sker på campus Frescati (t-bana Universitetet). Du skriver provet i en datorsal och behöver inte ta med din egen dator. 
 • Mer detaljerade instruktioner om inloggning och genomförandet skickas i kallelsen som skickas ut till din på antagning.se sparade mejladress ca en vecka före provet. 
 • Inträdesprovet består av en ord- och grammatikdel samt en skriftlig uppgift. Den skriftliga uppgiften är en sammanhängande text på ca 200–300 ord. 

Det är ditt resultat på provet, och att du är behörig, som avgör om du blir antagen och i så fall till:

 • Svenska som främmande språk – Förberedande kurs (30 hp) ELLER
 • Behörighetsgivande kurs i svenska (30 hp).

Om innehållet i provet

Information inträdesprov SFS (51 Kb)

Exempel på hur inträdesprovet kan se ut

Exempelprovet är till för att du ska kunna få en uppfattning om hur provet är utformat.

Exempel på inträdesprov (856 Kb)

5. Antagningsbesked

Du får veta om du är antagen eller inte till kurser i svenska som främmande språk i mitten av juni eller december.

Du kommer att få e-post från

 • antagning.se med uppmaning om att du ska logga in på ditt konto.
 • institutionen med information om registrering, introduktionsföreläsning och kursstart.

Information om antagningsprocessen finns på antagning.se. Där kan du även kontrollera om dina betygshandlingar har kommit in till Antagningen (logga in på ditt konto).

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om antagningen. Om du redan har skickat in din ansökan och har frågor om din anmälan är det oftast bäst att kontakta vår antagning direkt. Se Kontakt nedan.

Antagningen

Från anmälan till antagning (universitets sajt)

Om du har frågor mer generellt om antagningen till Svenska som främmande språk eller specifikt om kursen när du väl blivit antagen så kan du höra av dig till oss på institutionen, se Kontakt nedan.

6. Terminsstart och webbregistrering

 1. Aktivera ditt universitetskonto efter den [datum kommer] augusti. Universitetskontot behöver du för att kunna registrera dig på kursen. När du har aktiverat ditt konto får du tillgång till Mina studier samt vår lärplattform Athena. Om du inte kan aktivera ditt konto behöver du hämta en engångskod hos Infocenter. Information om allt som rör universitetskontot finns på:
  su.se/aktivera
 2. Registrera dig på kursen. Logga in på Ladok för studenter och gå till ”Aktuell utbildning” > ”Kommande”. Klicka på rutan ”Registrera” och bekräfta registreringen genom att klicka på rutan ”Registrera mig”.
  Ladok för studenter

Datum för webbregistrering står i välkomstbrevet. Om du inte har möjlighet att registrera dig på kursen, kontakta oss, se Kontakt längre ned på sidan.
 
Athena

När du registrerat dig på kursen kan du logga in på vår lärplattform Athena. Schema kommer att finnas på Athena och här, se Schema nedan.

Återbud

Vill du inte behålla din kursplats är det viktigt att du lämnar återbud så att vi har möjlighet att erbjuda platsen till en annan student. För att lämna återbud loggar du in på antagning.se

antagning.se

Gå till ”Mina sidor” > fliken ”Anmälan”.  Klicka på ”Lämna återbud” till höger om kursens namn. Vid nästa steg måste du klicka i rutan för ”Lämna återbud” och sedan ”Fortsätt och ”Bekräfta”. Det går inte att ångra ett återbud.
 
Fortsätta från Förberedande kurs till Behörighetsgivande kurs

För att kunna fortsätta på Behörighetsgivande kurs måste du ha klarat hela Förberedande kurs. Om du har klarat hela kursen kommer vi att registrera dig på Behörighetsgivande kurs. Kontakta Studentexpeditionen som kan hjälpa dig med registrering.